Ungdomsrådet

Kort fortalt

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd, slik at de unges stemme blir hørt i saker som angår dem. 

Ifølge regjeringen skal ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen.

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Reglement og medlemmer

Les mer om kommunale råd på nettsiden regjeringen.no.