Utvalg for oppvekst

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Oppvekstutvalget har følgende arbeidsområder: 

  • Grunnskoleopplæring
  • Barnehager
  • Barnevern
  • Voksenopplæring
  • Inkludering/integrering
  • Helse- og omsorgstilbud til barn og unge med særlige behov

Reglement og medlemmer