Utvalg for oppvekst

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Ansvarsområder: 

  • Grunnskoleopplæring
  • Barnehager
  • Barnevern
  • Voksenopplæring
  • Inkludering/integrering
  • Helse- og omsorgstilbud til barn og unge med særlige behov

Reglement og medlemmer