Råd og utvalg

Søkeresultat

Viser 32 treff på Utvalg for oppvekst

Elisabeth Holter-Schøyen
Navn:

Elisabeth Holter-Schøyen

Parti: Venstre
Funksjon: Leder i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4790061171
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Arbeidsutvalg plan, samferdsel, miljø
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Valgstyret (2019-2023)
Simen Sandelien
Navn:

Simen Sandelien

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +4791791744
Marcus Riley Nafstad
Navn:

Marcus Riley Nafstad

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +4795438618
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Kent Inge Stenberg Ryen
Navn:

Kent Inge Stenberg Ryen

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +4740878424
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Rikke Sjølander
Navn:

Rikke Sjølander

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: 41498043
Marie Østensen
Navn:

Marie Østensen

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer: +4741498048
Sigurd Sverresøn Wahl Dæhli
Navn:

Sigurd Sverresøn Wahl Dæhli

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: 47273866
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

David Rostad

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Monica Vee Bratlie
Navn:

Monica Vee Bratlie

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4797042560
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varaordfører i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Arbeidsutvalg næring, landbruk, turisme
Nestleder i utvalg i:
Partssammensatt utvalg
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Nestleder i utvalg i:
Partssammensatt utvalg (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Varaordfører i:
Formannskapet (2019-2023)
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for oppvekst (2019-2023)
Nestleder i utvalg i:
Valgstyret (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Heltidsutvalget
Leder i utvalg i:
Oppgaveutvalg Skogsborg
Jonathan Øverland-Heidegård
Navn:

Jonathan Øverland-Heidegård

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4748400990
Navn:

Aud Randi Schønning

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4798838900
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for samfunnstjenester
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for plan og byggesak
Navn:

Jarle Edvin Østmo

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Anniken Poetzsch Elisenberg
Navn:

Anniken Poetzsch Elisenberg

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4740723440
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for plan og byggesak
Tonje Lavik Pederssen
Navn:

Tonje Lavik Pederssen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4794337870
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Arbeidsutvalg næring, landbruk, turisme
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet (2019-2023)
Varamedlem i utvalg i:
Oppgaveutvalg Skogsborg
Tove Lillian Eggen
Navn:

Tove Lillian Eggen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4797008302
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Olav Vaksvik Hansen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4741006648
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for samfunnstjenester
Annemarie Tandberg Abeler
Navn:

Annemarie Tandberg Abeler

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Brage Kåsa Skarstein
Navn:

Brage Kåsa Skarstein

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4794878710
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Nestleder i utvalg i:
Ungdomsrådet (2022-2023)
Utvalgsmedlem i:
Ungdomsrådet (2019-2021)
Tobias Waage Bremnes
Navn:

Tobias Waage Bremnes

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4740740811
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet
Navn:

Christine Knutsen

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for samfunnstjenester
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret (2019-2023)
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap (2019-2023)
Navn:

Per Inge Alvarstein

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Ronnie M. A. G. Larsen
Navn:

Ronnie M. A. G. Larsen

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4799024866
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for medborgerskap
Navn:

Konrad Kvamme Sandvik

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4746950592
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Navn:

Helene Mathisen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Oddvar Igland
Navn:

Oddvar Igland

Parti: Senterpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4790893428
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for medborgerskap
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Valgstyret (2019-2023)
Varamedlem i utvalg i:
Heltidsutvalget
Varamedlem i utvalg i:
Oppgaveutvalg Skogsborg
Hanne Lisa Matt
Navn:

Hanne Lisa Matt

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer: +4745019787
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet
Utvalgsmedlem i:
Arbeidsutvalg næring, landbruk, turisme
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg
Varamedlem i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Utvalgsmedlem i:
Partssammensatt utvalg (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Formannskapet (2019-2023)
Utvalgsmedlem i:
Valgstyret (2019-2023)
}