Utvalg for velferd

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Ansvarsområder: 

  • Institusjoner og hjemmetjeneste
  • Kommunehelsetjenester
  • Psykisk helse og rus
  • Sosialtjenester og boligtildeling
  • Arbeid og aktivitet

Reglement og medlemmer