Utvalg for velferd

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Velferdsutvalget har følgende arbeidsområder: 

  • Institusjoner og hjemmetjeneste
  • Kommunehelsetjenester
  • Psykisk helse og rus
  • Sosialtjenester og boligtildeling
  • Arbeid og aktivitet

Reglement og medlemmer

Her finner du vedtatt reglement for hovedutvalgene

Her finner du medlemmene i Velferdsutvalget