Festivaltilskudd

Asker kommune har en egen tilskuddsordning for festivaler.

Formål

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere til kvalitet og bredde på festivaler i Asker kommune innenfor kunst- og kulturfeltet formidlet til det allmenne publikum.
 • bidra til at det skapes fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • bidra til samspill og kompetansedeling mellom lokale kunst-/kulturaktører.
 • støtte opp under Asker kommunes mål slik de er formulert i kommuneplanen.

Hvem kan få tilskudd?

Festivaler registrert med festival som virkeområde, og/eller lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan få tilskudd.

 • Festivaler som innvilges tilskudd skal være tilgjengelig for et bredt publikum.
 • Festivaler består av flere arrangementer og strekker seg over minst to dager.
 • Festivalene skal arrangeres regelmessig, minst årlig eller hvert annet år.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. desember (for festivaler påfølgende år).

Søknaden må:

 • ha en beskrivelse av det kulturelle innholdet i festivalen
 • ha vedlagt budsjett
 • svare ut alle punkter under «Søknaden skal beskrive» i retningslinjene
 • si noe om hvordan lokalet/arenaen er universelt utformet (tilgjengelighet til HC-parkering, HC-toalett, rullestolrampe og teleslynge)
 • bekrefte at man aksepterer ledsagerbevis

Søk her

Bærekraft og universell utforming

Asker kommune har visjoner om å bygge kommunen på FNs bærekraftsmål. La deg inspirere til å gjennomføre en bærekraftig, grønn, universell utformet festival via disse nettsidene:

Asker kommune er i ferd med å lage en ny tilskuddsportal. Skjema for å søke blir derfor tilgjengelig først etter at denne er klar - ca. 15. november.

Her finner du detaljerte retningslinjer for tilskuddsordningen.