Jubileumstilskudd til organisasjoner

Lokale velforeninger og organisasjoner i Asker kommune som feirer "rundt" jubileum, kan etter søknad gis et tilskudd.

Jubileer og beløp

Følgende jubileer og beløp gjelder:

  • 25 år: kr 5 000
  • 50 år: kr 7 500
  • 75 år: kr 10 000
  • 100 år: kr 15 000
  • 125 år: kr 20 000
  • 150 år: kr 25 000

Om søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende hele året.

Søke om jubileumstilskudd

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.