Kulturstipend

Stipendet skal premiere oppnådde resultater og stimulere til videre satsing. Søknadsfrist: 1. april.

Formål

Kulturstipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, studieturer og lignende.

Hvem kan søke

Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på viderekommende nivå innen sitt område.

Søkere mellom 16-25 år, og søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere, blir prioritert.

Slik søker du

Du søker om kulturstipend via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

  • Oppnådde resultater
  • Plan for bruk av stipendet

Søk her

Søknadsfrist: 1. april.