Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger

Kort fortalt

Ny modell for tilskuddsordninger ble vedtatt 2. februar 2022.

Ordningen skal evalueres i en to årsperiode og vi arrangerer informasjonsmøter og er åpne for innspill i denne perioden. På denne siden viser vi til ulike møter - fremtidige og avholdte.

Er det noe du lurer på i forbindelse med dette, kan du .

Ny modell er vedtatt

Ny modell for tilskuddsordninger ble vedtatt 2. februar 2022.

Møter med frivilligheten om ny modell for tilskuddsordninger

Onsdag 9. februar ble det holdt et nytt åpent digitalt møte med frivilligheten om den nye tilskuddsordningen.

Illustrasjonsbilde

Tirsdag 21. september ble det avholdt et åpent digitalt møte med frivilligheten

Nærmere 30 representanter fra frivillige lag og foreninger fikk presentert første utkast til en ny modell for tilskuddsordninger i Asker.

Her kan du se presentasjonen og oppsummering av innspillene som kom. Disse tas med videre i prosessen.

Fra innspill på gule lapper
Her er innspill fra salen vist på digitale "gule lapper". Klikk på bildet for større versjon.

24. august 2021 ble det holdt en workshop på NaKuHel på Sem

Her kan du se presentasjon og oppsummering av innspillene fra samlingen hvor 25 frivillige lag og foreninger var representert:

22. juni 2021 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte

Det var 30 deltagere fra frivillig sektor som deltok. Temaet var å gi informasjon og få innspill til prosessen for å skape best mulige tilskuddsordninger Asker kommune.

Møtet ga informasjon om tilskuddsordningene i de tidligere kommunene og prosessen for å harmonisere tilskuddsordningene i den nye kommunen. Du finner eksisterende tilskuddsordninger på denne siden, disse er gjeldene til nye vedtas.

Se presentasjonene fra møtet (pdf).

Se video fra møtet 22. juni