Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger

Kort fortalt

Ny modell for tilskuddsordninger ble vedtatt 2. februar 2022.

Se oversikt over Asker kommunes tilskuddsordninger til kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet i dag.

Ordningen skal evalueres over en toårs-periode, og i løpet av denne tiden arrangerer vi informasjonsmøter og er åpne for innspill. 

Vi legger ut informasjon fortløpende på denne siden.

Er det noe du lurer på i forbindelse med dette, kan du .

Møter med frivilligheten om ny modell for tilskuddsordninger

25. januar 2023 var frivillige organisasjoner samlet på Heggedal innbyggertorg for å gi innspill på hvordan de nye tilskuddsordningene har fungert.

Les oppsummering av innspillene (PDF)

Se presentasjonen som ble holdt (PDF)

Mandag 19. og torsdag 22. september 2022 ble det holdt fysisk og digitalt møte om status på arbeidet med nye tilskuddsordninger. Det ble spesielt orientert om ny ordning for tilskudd til privateide lokaler og anlegg.

Presentasjonene på møtet ble tatt opp på video og kan sees her:

Her kan du se presentasjonene som ble holdt på møtet (PDF). 

Onsdag 9. februar 2022 ble det holdt digitalt møte om de nye ordningene. Her er presentasjonen. 

Tirsdag 21. september 2021 ble det avholdt et åpent digitalt møte med frivilligheten

Nærmere 30 representanter fra frivillige lag og foreninger fikk presentert første utkast til en ny modell for tilskuddsordninger i Asker.

Her kan du se presentasjonen og oppsummering av innspillene som kom. Disse tas med videre i prosessen.

Fra innspill på gule lapper
Her er innspill fra salen vist på digitale "gule lapper". Klikk på bildet for større versjon.

24. august 2021 ble det holdt en workshop på NaKuHel på Sem

Her kan du se presentasjon og oppsummering av innspillene fra samlingen hvor 25 frivillige lag og foreninger var representert:

22. juni 2021 ble det holdt et digitalt informasjonsmøte

Det var 30 deltagere fra frivillig sektor som deltok. Temaet var å gi informasjon og få innspill til prosessen for å skape best mulige tilskuddsordninger Asker kommune.

Møtet ga informasjon om tilskuddsordningene i de tidligere kommunene og prosessen for å harmonisere tilskuddsordningene i den nye kommunen. Du finner eksisterende tilskuddsordninger på denne siden, disse er gjeldene til nye vedtas.

Se presentasjonene fra møtet (pdf).

Se video fra møtet 22. juni: