Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Om Voksne som følger barnet/ungdommen:

For å redusere antall nærkontakter, av hensyn til både medarbeidere og foresatte, skal det overholdes to meters avstand. Det bør helst ikke være mer enn én ledsager.

Den voksne ledsageren bes å ta på munnbind om det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Skolehelsetjenesten

De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Alle elever i Asker-skolen er tilknyttet skolehelsetjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0–20 år. Tjenesten er gratis og er et såkalt lavterskeltilbud.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysio- og ergoterapeut, og tilbyr:

  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien
  • Henvisning videre ved behov

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Kontakt skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolehelsetjenesten ved den enkelte skole eller Barne- og familietjenesten.

Innganger