Om voksne som følger barnet/ungdommen:

Skolehelsetjenesten driver som normalt, med iverksatte smittevernhensyn. Helsesykepleier er tilstede på skolen og er tilgjengelig, også når skolene er på gult og rødt nivå pga korona situasjonen.

For å redusere antall nærkontakter, av hensyn til både medarbeidere og foresatte, skal det overholdes to meters avstand for eventuelle ledsagere. Det bør helst ikke være mer enn én ledsager (voksen som følger barnet.

Den voksne ledsageren bes å ta på munnbind om det ikke er mulig å holde én meters avstand

Skolehelsetjenesten

På denne nettsiden får du informasjon om

 • hva skolehelsetjensten er
 • hva vi tilbyr
 • vaksine mot hjernehinnebetennelse til elever i 3. klasse på videregående skole
 • kontaktinformasjon til de ulike skolehelsetjenestene
 • hvordan du går fram om du er urolig for et barn eller ungdom. 

Mer om skolehelsetjensten

De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Alle elever i Asker-skolen er tilknyttet skolehelsetjenesten.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0–20 år. Tjenesten er gratis og er et såkalt lavterskeltilbud.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Hva tilbyr vi? 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysio- og ergoterapeut, og tilbyr:

 • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
 • Helseopplysning individuelt og i grupper
 • Undervisning og rådgivning
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
 • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien
 • Henvisning videre ved behov

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vaksine til 3. klasse på videregående skoler 

Asker kommune tilbyr alle elever i tredjeklasse på videregående skoler med bostedsadresse i Asker, gratis vaksine mot  hjernehinnebetennelse. Vi vaksinerer på den enkelte videregående skole, og elevene får mer informasjon om vaksineringen fra skolen. 

Les mer om hva hjernehinnebetennelse er, hvorfor ungdom er mer utsatt for å få det og hvordan ungdom kan beskytte seg mot hjernehinnebetennelse på nettsidene til Folkehelseinstitittets nettsider

Bor du i Asker, men går på skole i en annen kommune? 

Dersom du bor i asker kommune, men er tredjeklassing på en videregående skole i en annen kommune, får du likevel tilbud om gratis meningokokkvaksine. 

Er du interessert?

 • Ring oss på 66 90 95 00 for å melde deg på, og få dato og tidspunkt for vaksinering. 
 • Vaksineringen skjer på Asker videregående skole onsdag 24.mars klokken 16:00 til 18:00. 

Post fra skolehelsetjenesten

Når skolehelsetjenesten sender brev, sendes dette digitalt.

Kontakt skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolehelsetjenesten ved den enkelte skole eller Barne- og familietjenesten.

Kontaktinformasjon for samarbeidspartnere

Andre kommuner eller offentlige instanser som ønsker å kontake skolehelsetjenesten i Asker kommune bes sende post til hovedmottaket vårt:
 
Asker kommune
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Innganger