Akuttsituasjon

Er det en akutt situasjon, ta kontakt med Barneverntjenesten på telefon 66 90 97 00 eller Barnevernvakten utenom kontortid.

Du kan kontakte Barnevernvakten på kvelder og i helger gjennom hele året - også i høytider og ferier. Tilbudet er felles for Asker og Bærum, og holder til på Politihuset i Sandvika.

Omsorgssvikt, bekymringsmelding eller akutt situasjon

Kontakt Barneverntjenesten om du har mistanke om omsorgssvikt og trenger råd og veiledning, eller ønsker å sende inn en bekymringsmelding.

Urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon?

Kontakt mottaket i Barne- og familieenheten for veiledning eller drøfting dersom du er urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon.

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Du kan også ta kontakt med barnehagen eller skolen og be om et møte. Asker kommune har et tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, helsesøstertjenesten, PPT og barnevern. Alle ansatte har taushetsplikt.