Inngangsparti Barne- og familieenheten

Snakk med våre veiledere

Kontakt mottaket i Barne- og familieenheten. Her møter du veiledere som du kan snakke med på telefon og eventuelt avtale en samtale på vårt kontor. Du kan få råd og veiledning, og vi hjelper deg videre til rett sted dersom du ønsker og har behov for mer oppfølging.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt:

 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid.
 • Barnet mitt er engstelig og redd.
 • Barnet/ ungdommen min vil ikke på skolen.
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Barnet mitt er mye sint.
 • Barnet mitt bruker for mye tid på nett.

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag.no, med gode råd for hjelp til selvhjelp for foreldre

Vanlige årsaker til at ungdom tar kontakt:

 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa og trist.
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom.
 • Jeg er trist mye av tiden.
 • Det er mye konflikter i familien min.
 • Jeg er engstelig og redd i sosiale situasjoner, eller når jeg skal snakke høyt på skolen.

Hvis du har behov for videre oppfølging

Vi kan hjelpe deg med:

Be om et tverrfaglig samarbeidsmøte (TFS)

Du kan også ta kontakt med helsestasjonenbarnehagen eller skolen og be om et møte. Asker kommune har et tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, helsesykepleier, PPT og barnevern. Alle ansatte har taushetsplikt.

Kontakt barneverntjenesten dersom du er alvorlig bekymret

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten

Kontakt

Åpningstider

Barne- og familieenhetens mottak
Mandag: 07.45-15.20
Tirsdag: 07.45-16.30
Onsdag: 07.45-15.20
Torsdag: 07.45-15.20 
Fredag: 07.45-15.20

Telefon

66 76 85 50

Besøksadresse

Skysstasjonen 11, 3. etasje, inngang A
1383 Asker

Barne- og familieenhetens ekspedisjon

Er det noe annet du lurer på, eller er du usikker på hvilken tjeneste du skal til, kontakt Barne- og familieenhetens ekspedisjon.