Er du urolig for et barn, en ungdom eller en familie?

Kontaktinfo

Åpningstider

Barne- og familietjenesten mottak

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 16.30
Onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Telefon: 66 76 85 50

Asker sentrum
Skysstasjonen 11, 3. etasje, inngang A, 1383 Asker

Midtbygda
Katrineåsveien 20, bygg D, 3440 Røyken

 Akutt psykisk helsehjelp

 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • Ved fare for liv og helse, ring 113.

Søk hjelp tidlig

De fleste opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du som foreldre er bekymret for ditt barns psykiske helse og utvikling, eller du som ungdom opplever et psykisk strev, er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Ta gjerne kontakt med for eksempel helsesykepleier, barnehagen, skolen, eller fastlegen. De vil kunne hjelpe deg, og ved behov sette deg i kontakt med andre tjenester.

Barne- og familietjenesten (BFT)

BFT tilbyr barn, unge og deres familier hjelp ved psykiske helseplager. Vi gir også veiledning til foreldre som opplever utfordringer i samspillet med barna sine. Alle tjenester til barn og unge, kan bistå deg i å komme i kontakt med BFT. Du kan også ta kontakt selv på telefon til vårt mottak.

Kontaktinformasjon og åpningstider finner du i egen ramme.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt

Det er mange grunner til at foreldre tar kontakt med BFT, som for eksempel:

 • Barnet mitt er engstelig, og dette skaper utfordringer i hverdagen.
 • Barnet mitt vil ikke på skolen.
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Barnet mitt er mye sint, og det blir mye konflikter hjemme og i barnehagen/skole.
 • Jeg føler meg veldig usikker i foreldrerollen.
 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller bekymringer – vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Vanlige årsaker til at unge tar kontakt

Det er mange grunner til at unge tar kontakt med BFT, som for eksempel:

 • Jeg synes det er mye press på skolen, føler meg stressa og får ikke sove.
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom.
 • Jeg er trist mye av tiden.
 • Det er mye konflikter i familien min.
 • Jeg er engstelig og redd i sosiale situasjoner, eller når jeg skal snakke høyt på skolen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller bekymringer – vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Hva kan vi tilby?
 • Råd og veiledning
 • Behandling av lettere psykiske lidelser hos barn og ungdom
 • Oppfølging av barn og unge med sammensatte psykiske lidelser i samarbeid med andre instanser rundt barnet
 • Foreldreveiledningskurs
 • Oppfølging og informasjon til familier der barn er pårørende til foreldre eller søsken med psykisk lidelse, rusproblemer, sykdom eller funksjonsnedsettelser
Nyttige ressurser til selvhjelp

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttig for deg:

For offentlige ansatte

Henvendelsesskjema til Barne- og familietjenesten

Henvendelsesskjemaet ligger også tilgjengelig for kommunenes ansatte i Public 360, via Word - sett inn standardtekst, skole, Henvendelsesskjema til BFT.

Barnevernet

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten

Krisesenteret

Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er et tilbud for kvinner og menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre.

Aktivitetstilbud

Kurs og gruppetilbud for foreldre og barn

Helseregister - for deg over 16 år

Her finner du informasjon om Helseregisteret Brukerplan.

Er du over 18 år?

Se egne sider med tilbud til personer over 18 år.