Er du urolig for et barn, en ungdom eller en familie?

Kontaktinfo

Åpningstider

Barne- og familietjenesten mottak

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 16.30
Onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag: 08.00 - 15.30

Asker sentrum
Telefon: 66 76 85 50
Skysstasjonen 11, 3. etasje, inngang A, 1383 Asker

Midtbygda
Telefon: 948 35 674
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Vis i kart

Snakk med våre veiledere

Kontakt mottaket i Barne- og familietjenesten. Her møter du veiledere som du kan snakke med på telefon og eventuelt avtale en samtale med på vårt kontor. Du kan få råd og veiledning, og vi hjelper deg videre til rett sted dersom du ønsker, og har behov for mer oppfølging.

Vanlige årsaker til at foreldre tar kontakt
 • Barnet mitt er engstelig og redd.
 • Barnet/ ungdommen min vil ikke på skolen.
 • Jeg er bekymret for barnets utvikling.
 • Jeg er syk og synes det er vanskelig å vite hvordan jeg skal snakke med barna mine om dette.
 • Uro, tristhet i forbindelse med svangerskap eller barseltid.
 • Barnet mitt er mye sint.
 • Jeg er usikker i foreldrerollen.
Vanlige årsaker til at ungdom tar kontakt
 • Jeg synes det er mye press på skolen, og føler meg stressa og trist.
 • Jeg synes det er vanskelig å få meg venner og føler meg ensom.
 • Jeg er trist mye av tiden.
 • Det er mye konflikter i familien min.
 • Jeg er engstelig og redd i sosiale situasjoner, eller når jeg skal snakke høyt på skolen.

Hvis du har behov for videre oppfølging

Vi kan hjelpe deg med:

Be om et tverrfaglig samarbeidsmøte

Du kan også ta kontakt med helsestasjonenbarnehagen eller skolen og be om et møte. Asker kommune har et tverrfaglig innsatsteam for samarbeid mellom hjem, barnehage, skole, helsesykepleiertjenesten, PPT og barnevern. Alle ansatte har taushetsplikt.

Kontakt barneverntjenesten dersom du er alvorlig bekymret

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten