Er du pårørende og har behov for hjelp og støtte?

Bilde av eldre dame og middelaldrende dame

Kort fortalt

Om du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter.

Målet med veiledning og opplæring er å gi deg trygghet, støtte og mestring i omsorgsarbeidet og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

Hva er en pårørende

Du er en pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan for eksempel være et familiemedlem, en venn eller nabo.

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid

Er du en pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få gode råd, nyttig informasjon og delta i kurs og grupper med temaer som kan være relevant for deg:

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål, eller trenger noen å snakke med som pårørende, er du velkommen til å ta kontakt med pårørendkoordinator Anne Bagstevold:

Telefon: 456 12 967

E-post:

Nettsider, kurs og foreninger som kan være til nytte

Unge som pårørende

Er du under 18 år og pårørende til et annet barn eller voksen med sykdom eller funksjonsnedsettelser, har vi listet opp noen kilder du kan benytte for å innhente informasjon eller få hjelp:

Unge pårørende er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.

Voksne som pårørende
Nettsider for etterlatte
Pårørendesenteret - nasjonalt nettsted for pårørende

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Veterankontakt

Veterankontakten er tilgjengelig for veteraner, pårørende og andre som har behov for oppfølging eller informasjon.

Nasjonale foreninger for etterlatte
Gruppetilbud, kurs og veiledning

Oversikt over andre tilbud til pårørende

Se nasjonal oversikt over hjelpetilbud til pårørende.

Hjelpemidler kan bidra til en enklere hverdag

Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi i hjemmet kan være det du eller dine nærmeste trenger for å få en enklere hverdag.