Omsorgsstønad

Kort fortalt

Omsorgsstønad, tidligere kalt omsorgslønn, er en økonomisk kompensasjon til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet, for eksempel med å gi tilsyn, pleie og omsorg til et familiemedlem.

Hva er omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon til privatpersoner, for eksempel ektefelle, foreldre eller andre pårørende, som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Arbeidet som lønnes må oppleves som særlig belastende, varig og av et visst omfang.

Når har jeg krav på omsorgsstønad

Spørsmålene under kan hjelpe deg med å vurdere omfanget av omsorgsarbeidet du utfører:

  • Hvor mange timer per måned utfører du omsorg?
  • I hvilken grad er omsorgsarbeidet mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen?
  • Fører omsorgsarbeidet til at du isolerer deg sosialt og mangler fritid?

Utbetaling og kontrakt

Når søknaden er vurdert og godkjent vil du få utbetalt et fast beløp hver måned som godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeidet i hjemmet.

Du vil også få en kontrakt som inneholder opplysninger om antall timer du får støtte for, timelønn og annen praktisk informasjon.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget omsorgsstønad

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Klikk her for å gå til skjemaet