Bo lenger i eget hjem

Innganger

Hjelpemidler

Hjelpemiddeltjenesten låner ut et bredt utvalg hjelpemidler, avhengig av hva du har behov for.

Hjemmesykepleie

Søke om hjelp til medisiner, sårbehandling, kosthold og veiledning.

Velferdsteknologi

Teknologisk assistanse for økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.