Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hjemmetjenesten må prioritere sine oppdrag, og utsette oppdrag som kan vente / tas opp igjen etter at driften er normalisert.

Les mer om endringene her

Tjenester for å bo lenger i eget hjem

Innganger

Hjelpemidler

Hjelpemiddeltjenesten låner ut et bredt utvalg hjelpemidler, avhengig av hva du har behov for.

Hjemmesykepleie

Søke om hjelp til medisiner, sårbehandling, kosthold og veiledning.