Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tjenester for å bo lenger i eget hjem

Innganger

Hjelpemidler

Hjelpemiddeltjenesten låner ut et bredt utvalg hjelpemidler, avhengig av hva du har behov for.

Hjemmesykepleie

Søke om hjelp til medisiner, sårbehandling, kosthold og veiledning.