Helsefremmende tjenester

Har du begynnende utfordringer og lurer på hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende?

Valgene du tar i dag for din fysiske, psykiske og sosiale helse har mye å si for din livskvalitet i framtiden.

Du er velkommen til å ta kontakt med avdeling helsefremmende og forebyggende tjenester for gode råd, praktisk veiledning og oppfølging:

Sone nord (tidligere Asker)
Telefon: 901 38 476 / 947 85 363.

Sone midt (tidligere Røyken inkludert Heggedal)
Telefon: 409 07 986 / 947 85 363.

Sone sør (tidligere Hurum)
Telefon: 902 58 590 / 947 85 363.

Helsekafe for aktivitet og bedre helse

Vi har helsekafé i Spikkestad og på Tofte. Les mer om helsekafé og aktivitetene du kan bli med på.