Helsefremmende tjenester

Har du begynnende utfordringer og lurer på hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende?

Valgene du tar i dag for din fysiske, psykiske og sosiale helse har mye å si for din livskvalitet i framtiden.

Du er velkommen til å ta kontakt med avdeling helsefremmende og forebyggende tjenester for gode råd, praktisk veiledning og oppfølging:

  • Tidligere Asker: Telefon 947 85 363 eller 911 66 618.
  • Tidligere Røyken: Telefon 409 02 750 eller 907 59 342.
  • Tidligere Hurum: Telefon 902 58 590 eller 408 03 359.

Helsekafe for aktivitet og bedre helse

Helsekafeen på Spikkestad innbyggertorg (Teglen) er åpen for alle innbyggere i Asker over 18 år.