Helsefremmende tjeneste

Har du begynnende utfordringer med å mestre dine daglige aktiviteter, og lurer på hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv? Eller trenger du råd om hvordan du kan håndtere rollen som pårørende?

Valgene du tar i dag for din fysiske, psykiske og sosiale helse har mye å si for din livskvalitet i fremtiden. 
 
Du er velkommen til å ta kontakt med Avdeling helsefremmende og forebyggende tjenester for å få gode råd, praktisk veiledning og kortvarig oppfølging.  

Tjenesten er tverrfaglig og består av flere faggrupper, blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. 

Sone nord (tidligere Asker)
Telefon: 90 17 23 84 / 40 43 45 13

Sone midt (tidligere Røyken inkludert Heggedal)
Telefon: 90 75 93 42 / 40 43 45 13

Sone sør (tidligere Hurum)
Telefon: 90 25 85 90 / 40 43 45 13