Trygghetsalarm kan innvilges til personer med fallfare grunnet sykdom eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Trygghetsalarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp de kan trykke på for å oppnå kontakt.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.