Velferdsteknologi

Kort fortalt

Asker kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Med velferdsteknologi mener vi først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

Vi ønsker å bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet.

Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte kan være en måte å få hjelp med å ta dine medisiner. En elektronisk medisindispenser gir deg et varsel når medisinen skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren.

Dersom dette er et aktuelt tiltak for deg, må du først ta kontakt med velferdsforvaltningen for å få vurdert ditt behov for hjelp med å administrere medisiner.

Helsepersonell vil sammen med deg vurderer om elektronisk medisindispenser er aktuelt for deg, eller om du skal få hjelp på annen måte.

Lokaliseringsstøtte

Lokaliseringsstøtte er en tjeneste for personer over 18 år med orienteringsvansker.
Bruk av GPS gjør det mulig å se hvor en person befinner seg ved å se kartposisjonen på en PC-skjerm/nettbrett/smarttelefon.

Målet med tjenesten er at personen med orienteringsvansker og deres pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. Lokaliseringsteknologi kan bidra til å opprettholde en aktiv hverdag.

Før en person kan ta i bruk teknologien som en tjeneste, kreves det en grundig kartlegging av personens funksjonsnivå. Det må også utarbeides rutiner for når man skal lokalisere den enkelte og gi opplæring i bruk av GPS.

Dette utføres ved velferdsforvaltningen.