Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Nettbasert alternativ til hjemmebesøk

Som følge av korona-viruset, er hjemmebesøk-tjenesten dessverre noe redusert, men nå tilbyr vi nettbaserte treff som et alternativ - Asker seniortreff.

Les mer om Asker seniortreff

Forebyggende hjemmebesøk for seniorer

Eldre par hjemme

Kort fortalt

Innbyggere som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester, får et tilbud om hjemmebesøk av kommunen det året de fyller 78 år.

Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til å ha gode og trygge hverdager samt gi informasjon om kommunens tjenester.

Hjemmebesøk for seniorer er frivillig og gratis.

Hva skjer på et hjemmebesøk

Hjemmebesøket tar utgangspunkt i din helse, ressurser, fysiske og sosiale aktiviteter, fallforebygging, ernæring, sikkerhet i boligen din og informasjon om kommunale og frivillige tilbud.

Hensikten med hjemmebesøket er å komme fram til hva som er viktig for deg for å føle deg trygg, oppleve livskvalitet, beholde helsen og styrke det sosiale nettverket.

Alle innbyggere uten kommunale tjenester får brev med tilbud om hjemmebesøk det året de fyller 78 år.