Forebyggende hjemmebesøk og Asker seniortreff

Kaffeprat
Foto: Adobe Stock

Kort fortalt

Innbyggere som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester, får et tilbud om å velge mellom hjemmebesøk eller Asker seniortreff av kommunen det året de fyller 78 år.

Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til å ha gode og trygge hverdager samt gi informasjon om kommunens tjenester.

Hjemmebesøk og treff for seniorer er frivillig og gratis.

Hva skjer på et hjemmebesøk

Hjemmebesøket tar utgangspunkt i din helse, ressurser, fysiske og sosiale aktiviteter, fallforebygging, ernæring, sikkerhet i boligen din og informasjon om kommunale og frivillige tilbud.

Hensikten med hjemmebesøket er å komme fram til hva som er viktig for deg for å føle deg trygg, oppleve livskvalitet, beholde helsen og styrke det sosiale nettverket.

Alle innbyggere uten kommunale tjenester får brev med tilbud om hjemmebesøk det året de fyller 78 år.

Hva skjer på Asker seniortreff?

Asker seniortreff holdes på ditt nærmeste innbyggertorg. Du vil bli invitert det året du fyller 78 år.

Selv om du er frisk og mestrer hverdagen godt, er dette et forebyggende tilbud som er hyggelig og nyttig å delta på.

Her får du et fellesskap med en spennende mulighet til å friske opp kunnskap, dele erfaringer med andre og å styrke din egen livsglede og helse.

Tre samlinger

Asker seniortreff er tre samlinger à 2 timer, fordelt over tre uker.
Dette er temaene på de tre treffene:

  • Sikkerhet i hjemmet
  • Ernæring og helse
  • Digital verden – hvorfor være på nett?

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål kan du kontakte oss på e-postadressen: - eller på telefon 90 25 85 90 / 40 43 45 13