Forebyggende hjemmebesøk for seniorer

Eldre par hjemme

Kort fortalt

Innbyggere som nærmer seg 80 år og som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester, får et tilbud om hjemmebesøk av kommunen.

Formålet er å bevare og styrke den enkeltes evne til å ha gode og trygge hverdager samt gi informasjon om kommunens tjenester.

Hjemmebesøk for seniorer er frivillig og gratis.

Hva skjer på et hjemmebesøk

Hjemmebesøket tar utgangspunkt i din helse, ressurser, fysiske og sosiale aktiviteter, fallforebygging, ernæring, sikkerhet i boligen din og informasjon om kommunale og frivillige tilbud.

Hensikten med hjemmebesøket er å komme fram til hva som er viktig for deg for å føle deg trygg, oppleve livskvalitet, beholde helsen og styrke det sosiale nettverket.

Alle innbyggere uten kommunale tjenester får brev med tilbud om hjemmebesøk. I sone nord gjelder det alle innbyggere det året de fyller 80 år. I sone midt og sør gjelder det alle innbyggere det året de fyller 78 år.

Spørsmål om hjemmebesøk

Sone nord (tidligere Asker)
Telefon: 66 76 84 27 / 488 97 507.

Sone midt (tidligere Røyken inkludert Heggedal)
Telefon: 409 02 750 / 408 09 756.

Sone midt (tidligere Hurum)
Telefon 902 58 590 / 408 03 359.