Lån av hjelpemidler fra Hjelpemiddeltjenesten.

Korttidsutlån

 Eksempler på hva du låne fra Hjelpemiddeltjenesten:

  • krykker
  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Lånetiden er 3 måneder, med mulighet for forlengelse.

Langtidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, ta kontakt med med ergoterapitjenesten for voksne eller Barne- og familieenheten som sørger for utredning og søknad videre til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.
Hjelpemiddelbehovet vurderes av en kommunal terapeut sammen med bruker og/eller pårørende. Terapeuten i kommunen har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden (som de sender til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus), og for at opplæring i bruk av hjelpemidlene blir gitt.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta flere uker eller måneder å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Terapeuten eller Hjelpemiddeltjenesten tar kontakt med bruker/pårørende når hjelpemidlene er ankommet.