Har du behov for hjelpemidler?

Hjelpemiddeltjenesten låner ut et bredt utvalg hjelpemidler, avhengig av hva du har behov for.

Låne hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av kommunen i inntil 3 måneder, og enda lenger om du har behov for det.

Trenger du hjelpemidler i mer enn to år, må du kontakte Fysioterapitjenesten eller Ergoterapitjenesten, som kartlegger ditt behov og hjelper deg med søknad om hjelpemiddeltjenester.

Du er ansvarlig for å levere hjelpemidlet tilbake når du ikke har behov for det lenger.

Kontakt hjelpemiddeltjenesten i ditt område

Kontakt tjenesten i tidligere Asker kommune (sone nord)

Kontakt tjenesten i tidligere Hurum og Røyken (sone midt og sør)

Spørsmål om hjelpemidler

Ta kontakt med oss på telefon 66 76 80 90 eller på e-post: