Reduserte åpningstider

Hjelpemiddeltjenesten holder stengt tirsdager og torsdager til og med 5. april.

Har du behov for hjelpemidler?

Hjelpemiddeltjenesten låner ut et bredt utvalg hjelpemidler, avhengig av hva du har behov for.

Låne hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av kommunen i inntil 3 måneder, og enda lenger om du har behov for det.

Trenger du hjelpemidler i mer enn 2 år, må du kontakte Fysioterapitjenesten eller Ergoterapitjenesten, som kartlegger ditt behov og hjelper deg med søknad om hjelpemiddeltjenester.

Du er ansvarlig for å levere hjelpemidlet tilbake når du ikke har behov for det lenger.

Kontakt hjelpemiddeltjenesten i ditt område

Kontakt sentralen i tidligere Asker kommune (sone nord)

Kontakt sentralen i tidligere Hurum og Røyken (sone midt og sør)

Spørsmål om hjelpemidler

Ta kontakt med oss på telefon 66 76 80 90 eller på e-post: