Fysioterapi for voksne

Kommunale fysioterapeuter bistår voksne over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Målet er å ivareta den enkeltes behov for fysioterapi før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse.

Vi jobber for å bedre og vedlikeholde din funksjonsevne gjennom ulike gruppetilbud, veiledning, behandlingsmetoder og funksjonell trening i dagliglivets aktiviteter. Vi bistår deg i å nå dine personlige mål og jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulige resultater for deg.

Fysioterapeuter kan også bistå med formidling av enkle, tekniske bevegelseshjelpemidler.

Hvem kan få kommunal fysioterapitjeneste

Tjenesten er for deg som har behov for fysioterapi og bor hjemme eller i institusjon, men ikke er i stand til å benytte deg av tilbudet på fysikalske institutter. Tjenesten omfatter inntil 6-8 hjemmebesøk. Et eventuelt videre behov skal normalt ivaretas av privatpraktiserende fysioterapeuter i hjemmet eller på institutt.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av kommunal fysioterapeut. Dersom du er usikker på hvilke fysioterapitilbud som er rett for deg kan du kontakte oss på telefon for veiledning.

Kommunale gruppetilbud ledet av fysioterapeut

Vi har kurs og gruppetilbud for mennesker med ulike utfordringer. Kursene foregår med ulik varighet gjennom hele året. Se oversikt over kurstilbudene.

Kontakt oss

  • Telefon: 911 67 144. Åpningstider er mandag, onsdag og fredag kl. 08.30-11.30.
  • E-post:
  • Postadresse: Asker kommune v/Fysioterapitjenesten for voksne, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Fysikalske institutter og ambulerende fysioterapeuter med kommunal avtale

Se oversikt over fysikalske institutter og ambulerende fysioterapeuter