Helsetjenester

Innganger

Psykisk helse og rus

Boliger, oppfølging psykisk helse og rus, Aktivitetshuset, rusoppfølging, feltpleie, ferie-/fritidstilbud.

Helsestasjon

Helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, jordmor.

Kreftkoordinator

Støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende.