Er du eller en av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens?

Opplever du symptomer på demens eller er du pårørende til en med demens? Da kan du få råd, støtte og veiledning av Hukommelsesteamet i kommunen.

Kort fortalt

Demens er et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne.

Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere.

Hukommelsesteamet består av fagpersoner med kompetanse på demens, og dette kan du få bistand til: 

  • Utredning i samarbeid med fastlegen ved mistanke om demens.
  • Være din kontakt etter du har fått en demensdiagnose.
  • Oppfølging av deg og din familie i sykdomsforløpet.
  • Tilrettelegging ved bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi.
  • Påmelding til relevante kurs og aktiviteter.

Aktiviteter og kurs

1. NaKuHel har en rekke aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens og hukommelsesutfordringer i Asker kommune. 

2. Kommunen har ulike dagaktivitetstilbud.

3. Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. 

4. Individuell avlastning for pårørende til personer med demens

5. Vi markerer årlig Alzheimerdagen hver 21. september. 

Lokal og nasjonal informasjon om demenssykdom 

Asker demensforening

Aldring og helse (Nasjonalt kompetansesenter)

Temaside om demens (Helsedirektoratet)

Symptomer på demens (Helsedirektoratet) 

Slik snakker du om demens (Helsedirektoratet) 

Tilbud til pårørende til personer med demens (Helsedirektoratet) 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonale retningslinjer for demensarbeidet 

Nasjonalfaglig retningslinje for demens

Demensplan 2020 - Et mer demensvennlig samfunn

Demensplan 2025 - handlingsplan fra Helsedepartementet (pdf)

Hvor mange i Norge har demens? Se den nasjonale oversikten her

Ta kontakt dersom du har spørsmål

Ring Hukommelsesteamet: 474 89 400. Telefonen er betjent tirsdager mellom klokken 12.00-15.00.