Pårørendeskolen

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens sykdom. 

Personen med demens må være hjemmeboende.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, blir kjent med andre pårørende i samme situasjon og møter fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolens kurs, våren 2024 (fulltegnet/stengt for påmelding)

Kursene holdes på Slemmestad Innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad.

Tid: klokken 18.00 - 20.30 alle kvelder. 

 • Tirsdag 9. april klokken 18.00 - 20.30
  Tema: Utredning og sykdomslære
  Ved Petter Bekkhus-Wetterberg, OUS.  
 • Tirsdag 16. april klokken 18.00 - 20.30 
  Tema: Kommunikasjon og samhandling  
  Ved Thale Rønqvist, Aldring og Helse.  

  I tillegg blir det gruppesamtaler. 

 • Tirsdag 23. april klokken 18.00 - 20.30 
  Tema: Juridiske spørsmål (legalfullmakt, fremtidsfullmakt, vergemål) 
  v/ Ada Sofie O.Kjekstad, statsforvalteren i Viken.  

  I tillegg blir det gruppesamtaler. 

 • Tirsdag 30. april klokken 18.00 - 20.30 
  Tema: Tjenester i Asker kommune
  Ved Mette Schau, rådgiver i Velferdsforvaltningen.  

  I tillegg blir det stands av ulike dagaktivitetstilbud / avlastningstilbud / aktivitetsvenn.

  Informasjon fra pårørendekoordinator Anne Bagstevold.  

 • Tirsdag 7. mai klokken 18.00 - 20.30  
  Tema: Pårørendeomsorg, ventesorg og pårørendeerfaringer. 
  Ved Annette Gjessing, Hanne Dyrendal og Åshild Leite. 

Påmelding stengt

Kursene er fulltegnet, så påmeldingen er nå stengt. Nytt kurs settes opp til høsten.

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål tilknyttet Pårørendeskolen, er du velkommen til å sende en e-post til .