Pårørendeskolen

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens sykdom. 

Personen med demens må være hjemmeboende.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, blir kjent med andre pårørende i samme situasjon og møter fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolens kurs

Høstens kurs er fulltegnet – det blir satt opp nytt kurs våren 2024.

Kursene holdes på Slemmestad Innbyggertorg, Vaterlandsveien 27, 3470 Slemmestad. Tid: klokken 18.00 - 20.30 alle kvelder. 

Kurs høsten 2023:

 • 10. oktober
  • Tema: Utredning og sykdomslære
   Ved Anne-Brita Knapskog, OUS.  
 • 17. oktober
  • Tema: Pårørendeomsorg, ventesorg og pårørendeerfaringer.
   Ved Annette Gjessing, Hanne Dyrendal og Åshild Leite.

 • 24. oktober
  • Tema: Kommunikasjon og samhandling + atferdsforstyrrelser
   Ved Thale Rønqvist, aldring og Helse  
   + Gruppesamtaler

 • 31. oktober
  • Tema: Juridiske spørsmål (legalfullmakt, fremtidsfullmakt, vergemål)
   Ved Ada Sofie O.Kjekstad, statsforvalteren i Viken.
   + Gruppesamtaler

 • 7. november
  • Tema: Tjenester i Asker kommune
   Ved Anne Bagstevold, velferdsforvaltningen.
   + info fra ulike dagaktivitetstilbud og avlastning i hjemmet.

  • Velferdsteknologi
   Ved Thomas Dahl, velferdsforvaltningen

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål tilknyttet Pårørendeskolen, er du velkommen til å sende oss en e-post til .