Pårørendeskolen

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens sykdom. 

Personen med demens må være hjemmeboende.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, blir kjent med andre pårørende i samme situasjon og møter fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer på samlingene

  • Demenssykdommer og utredning
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD)
  • Framtidsfullmakt og vergemål
  • Tilbud og aktiviteter fra kommunen
  • Velferdsteknologi

Deltakelse på pårørendeskolen er gratis. 

Kurs høsten 2021 

Påmeldingen er lukket for pårørendeskolen høsten 2021. Nytt kurs settes opp våren 2022, hvor vi planlegger for fysisk oppmøte. Påmelding åpnes i februar.

Er det noe du lurer på?

Har du spørsmål tilknyttet Pårørendeskolen, er du velkommen til å sende oss en e-post til .