Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innbyggertorg og Innbyggerservice stengt for besøkende

For å redusere faren for smitte av koronavirus er innbyggertorgene og Innbyggerservice dessverre stengt for publikumsbesøk inntil videre.

Vi kan kontaktes på telefon 66 70 00 00

 

Kontaktinfo

Telefon
66 70 00 00
E-post

Innbyggertorget på Slemmestad skal bli en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her vil du også få ulike kommunale tjenester nær der du bor.

Innbyggertorget på Slemmestad skal bli et sted hvor du også kan få ulike tjenester nær der du bor. Du kan bestille time med kommunal saksbehandler, møte Innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på aktiviteter i regi av ulike aktører.

Slemmestad åpner dørene i januar 2021, og blir samlokalisert med Slemmestad bibliotek og Kulturskolen.  

Lokalsamfunnsutvalget 

Slemmestad skal opprette et eget lokalsamfunnsutvalg. Det skal være en arena for nærdemokratiske ordninger, og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet. 

Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Her kan du lese mer eller engasjere deg i lokalsamfunnsutvalget.

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet? Send en e-post til