Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag – onsdag
kl. 09.00- 16.00
Torsdag kl. 10.00 – 16.00
Fredag kl. 0900 – 16.00

Telefon
477 89 027
E-post
Besøksadresse
Vaterlandsveien 27
3470 Slemmestad

Innbyggertorget på Slemmestad er en åpen møteplass og kulturarena for alle innbyggerne på tvers av kulturer og generasjoner. Her får du ulike kommunale tjenester nær der du bor.

På Slemmestad innbyggertorget får du enkelte kommunale tjenester nær der du bor. Her finner du Innbyggerservice (tidligere Servicetorget), Slemmestad bibliotek og Asker kulturskole. Du kan også være med på arrangere og delta på aktiviteter i regi av ulike aktører.

Åpen møteplass

Møteplassen skal bidra til å skape et aktivt, inkluderende og helsefremmende lokalmiljø og den skal være åpen for alle.

Alt levende trenger næring for å vokse, og næringen til innbyggertorget kommer fra engasjement, deltagelse og bidrag fra frivillige, lag og foreninger, private aktører og kommunen. Innbyggertorget kan derfor sammenlignes med et tre, som har røttene plantet i lokalmiljøet. Sammen skaper vi en levende møteplass som er relevant for alle.

Leie av lokale

Vi har en formidlingssal/kulturarena for utleie. Rommet kan benyttes til møter, trim, yoga, dans, bridge, kurs, veiledning og andre aktiviteter.

Her finner du mer informasjon og bookingmulighet.

Skape opplevelser sammen

På innbyggertorget kan lag og foreninger, frivillige, næringsdrivende og kommunale aktører benytte lokalene til tiltak og aktiviteter som er til nytte og glede for lokalmiljøet. Her kan vi sammen skape opplevelser, aktiviteter og lokal tilhørighet.

Lokalsamfunnsutvalg 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret og er opprettet som en forsøksordning i to år.

Her finner du lokalsamfunnsutvalg:

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet? til koordinator Hilde Synnøve Krosby