Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Kontaktinfo

Åpningstider

Ordinære åpningstider:
Innbyggertorget er bemannet:

Mandag - onsdag
klokka 09.00 - 16.00
Torsdag klokka 10.00 - 16.00
Fredag klokka 09.00 - 15.30

Enkel byggesaksveiledning:
Torsdag klokka 10.00 - 12.00

Telefon
Innbyggertorg: 477 89 027
Asker kommune
66 70 00 00
E-post
Besøksadresse
Vaterlandsveien 27
3470 Slemmestad

Innbyggertorget er kommunen nær der du bor og en åpen møteplass for alle. Et sted for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og kommunen.

Velkommen til Slemmestad innbyggertorg, en kulturarena og møteplass for alle. Her får du informasjon, kan låne lokaler eller lese aviser over en kopp kaffe.  Her er Slemmestad bibliotek og Asker kulturskole. Hver torsdag tilbyr vi enkel byggesaksveiledning. Du kan også være med på arrangere og delta på aktiviteter i regi av ulike aktører.

Informasjon og veiledning

Vi forsøker å hjelpe deg med det meste innen kommunens tjenester, der du enten får løst oppgaven din hos oss, eller vi hjelper deg videre til rette instans.

Du kan få informasjon og veiledning om kommunens tjenester ute på innbyggertorgene i åpningstiden, eller ved å ringe oss på 66 70 00 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 08.00 - 15.30 og torsdag klokka 10.00 - 15.30.

Du kan også

For spørsmål det finnes svar på - på nettsidene våre, kan du hele døgnet spørre kommunens digitale chatbot "Kommune-Kari". Hun veileder deg til rette sted. Du finner "Kommune-Kari" nederst til høyre på nettsiden.

På innbyggertorgene får du:

Etter avtale i Asker sentrum - eller som "drop in" i Sætre kan du ta

Våre veiledere gir også tilbakemelding per e-post etter innsendt

Åpen møteplass

Møteplassen skal bidra til å skape et aktivt, inkluderende og helsefremmende lokalmiljø og den skal være åpen for alle.

Alt levende trenger næring for å vokse, og næringen til innbyggertorget kommer fra engasjement, deltagelse og bidrag fra frivillige, lag og foreninger, private aktører og kommunen. Innbyggertorget kan derfor sammenlignes med et tre, som har røttene plantet i lokalmiljøet. Sammen skaper vi en levende møteplass som er relevant for alle.

Enkel byggesaksveiledning torsdager

Hver torsdag fra klokka 10.00 – 12.00 tilbyr vi byggesaksveiledning for enkle tiltak (eller eventuelt digitale møter). Veiledningen varer i 15 minutter.

For generelle spørsmål, uten at spesifikke tegninger eller planer ligger til grunn, kan du stikke innom og vente på ledig tid med byggesaksveileder.

For spørsmål om konkrete planer er forhåndsbestilling påkrevd. Dette for å sikre kvaliteten på veiledningen. Send oss spørsmål og tegninger/skisser på e-post noen dager før du kommer til veiledningen:

Ring oss på telefon 477 89 027 for å forhåndsbestille time med en byggesaksveileder. 

Veiledningen gjelder for enkle tiltak som:
• Tilbygg
• Terrasser
• Garasje
• Uthus
• Påbygg
• Støttemurer

Skape opplevelser sammen

På innbyggertorget kan lag og foreninger, frivillige, næringsdrivende og kommunale aktører benytte lokalene til tiltak og aktiviteter som er til nytte og glede for lokalmiljøet. Her kan vi sammen skape opplevelser, aktiviteter og lokal tilhørighet.

Lokalsamfunnsutvalg 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret og er opprettet som en forsøksordning i to år.

Her finner du lokalsamfunnsutvalg:

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet? til koordinator Hilde Synøve Krosby