Kontaktinfo

Åpningstider

Innbyggertorget er bemannet:
Mandag – torsdag
klokka 09.00 - 16.00
Fredag klokka 09.00 - 15.30

Innbyggerservice:
Telefon: 66 70 00 00

Enkel byggesaksveiledning:
Oppstart 27. januar
Digitalt/fysisk møte avhengig av smittesituasjonen
Torsdag klokka 10.00 - 12.00

Telefon
Innbyggertorg: 477 89 027
E-post
Slemmestad.innbyggertorg@asker.kommune.no
Besøksadresse
Vaterlandsveien 27
3470 Slemmestad

Innbyggertorget er kommunen nær der du bor og en åpen møteplass for alle. Et sted for opplevelser og samarbeid mellom innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og kommunen.

På Slemmestad innbyggertorget får du enkelte kommunale tjenester nær der du bor. Her finner du Innbyggerservice, Slemmestad bibliotek og Asker kulturskole. Hver torsdag tilbyr vi enkel byggesaksveiledning. Du kan også være med på arrangere og delta på aktiviteter i regi av ulike aktører.

Åpen møteplass

Møteplassen skal bidra til å skape et aktivt, inkluderende og helsefremmende lokalmiljø og den skal være åpen for alle.

Alt levende trenger næring for å vokse, og næringen til innbyggertorget kommer fra engasjement, deltagelse og bidrag fra frivillige, lag og foreninger, private aktører og kommunen. Innbyggertorget kan derfor sammenlignes med et tre, som har røttene plantet i lokalmiljøet. Sammen skaper vi en levende møteplass som er relevant for alle.

Innbyggerservice

Innbyggerservice er "døren inn" til Asker kommune. Vi forsøker å hjelpe deg med det meste innen kommunens tjenester - enten ved å hjelpe deg videre til rett instans, eller ved at du får løst oppgaven din hos oss.

Vil treffes også på telefonen:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 08.00 - 15.30.
Torsdag klokka 10.00 - 15.30.
• telefon: 66 70 00 00
• e-post: Innbyggerservice@asker.kommune.no

Her finner du oversikt over hva innbyggerservice hjelper til med av kommunal veiledning og øvrige tjenester.

Enkel byggesaksveiledning

Vi tilbyr veiledning for enkle tiltak. Ring oss telefon 47789027 for bestilling av time. Vi er her hver torsdag fra klokka 10.00 - 12.00 (eventuelt digitale møter). Veiledningen varer i 15 minutter. Send oss spørsmål og tegninger/skisser på e-post noen dager før du kommer til veiledningen: slemmestad.innbyggertorg@asker.kommune.no

Veiledningen gjelder for enkle tiltak som:
• Tilbygg
• Terrasser
• Garasje
• Uthus
• Påbygg
• Støttemurer

Leie av lokale

Vi har en formidlingssal/kulturarena for utleie. Rommet kan benyttes til møter, trim, yoga, dans, bridge, kurs, veiledning og andre aktiviteter.

Her finner du mer informasjon og bookingmulighet.

Skape opplevelser sammen

På innbyggertorget kan lag og foreninger, frivillige, næringsdrivende og kommunale aktører benytte lokalene til tiltak og aktiviteter som er til nytte og glede for lokalmiljøet. Her kan vi sammen skape opplevelser, aktiviteter og lokal tilhørighet.

Lokalsamfunnsutvalg 

Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for.

Lokalsamfunnsutvalg er faste utvalg oppnevnt av kommunestyret og er opprettet som en forsøksordning i to år.

Her finner du lokalsamfunnsutvalg:

Ønsker du å bidra? 

Har du noe å bidra med eller ønsker du å dra i gang en aktivitet? Send en e-post til koordinator Hilde Synøve Krosby