Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Innganger

Kontroller

Vandelsvurderinger, salgs- og skjenkekontroller. prikkbelastning.