Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Asker er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men vi sender ut informasjon til bevillingshavere så snart det er avgjort.

Innganger

Kontroller

Vandelsvurderinger, salgs- og skjenkekontroller. prikkbelastning.