Søke om serveringsbevilling

Kafeer, kantiner, gatekjøkken, foodtrucks og andre som skal servere mat og alkoholfri drikke må søke «serveringsbevilling».

Noen typer servering er unntatt fra bevillingsplikten. Disse er omtalt i serveringsloven §2.

Hvordan få serveringsbevilling?

Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

 • serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel

Hvordan søke

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn. Ha klar disse vedleggene som må legges ved søknaden:

 • bekreftelse på bestått etablererprøve
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • tegning av serveringslokalet
 • kopi av leiekontrakt
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • bekreftelse på at stedet er registrert/innmeldt hos Mattilsynet 

Husk at virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere fettutskiller.

Tillegg for uteservering

Hvis du skal søke om uteservering, må du i tillegg legge ved følgende i søknaden:

 • godkjenning fra grunneier
 • tegning av uteserveringsarealet
 • leiekontrakt for utearealer 

Tillegg for mobil salgsvogn / foodtruck

Hvis du søker om å drive servering fra mobil salgsvogn / foodtruck må søknaden også inneholde:

 • beskrivelse konsept for salgsvognen / foodtruck-en
 • beskrivelse av hvilke type retter som serveres
 • beskrivelse av hvordan dere har tenkt håndtering av avfall
 • redegjørelse for behov av strøm
 • estetisk utforming av foodtrucken er en del av kriteriene. Legg derfor ved bilder av kjøretøy som vil bli brukt, innvendig samt utvendig. (maks 4 bilder)
 • kopi av førerkort for gjeldende kjøretøy

Hvor lang tid tar det

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager fra komplett søknad er mottatt hos oss.

Søknaden blir sendt til Politiet, Skatteetaten og Plan- og bygningsavdelingen for uttalelse. Behandlingstiden kan bli lengre hvis de har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.