Endring i driften av salgs-/serverings-/skjenkested

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du søke kommunen om dette så snart som mulig. Du kan ikke gjøre endringer før vi har fattet vedtak.

Kort fortalt

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes ikke dette som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Eksempler på endring og krav til søknad

Utvidelse av areal 

Send opplysninger på dette skjemaet.

Ønske om å importere til egen virksomhet

En salgs- eller skjenkebevilling kan utvides til å omfatte innførsel av de samme drikkene som bevillingen gir anledning til å selge eller skjenke.

Alkoholen som innføres kan bare selges fra - eller skjenkes i - den virksomheten som har den bevillingen som tillatelsen er knyttet til.

Send forespørsel på e-post til:

Har bevilling inne, og søker uteservering

Send følgende på e-post:

  • beskrivelse av arealet og plantegning
  • godkjennelse fra grunneier

Ønsker du å brygge og skjenke øl i egne lokaler

Ønsker du å starte produksjon av alkoholholdig drikk, må du enten ha:

  • kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet, eller
  • kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Forespørsel kan du sende på e-post:

Overdragelse av serveringssted

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Overholdes fristen kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene dermed blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Endringer i eierandeler

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.

Har driftsselskapet fått ny styreleder og/eller ny daglig leder

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.