Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Enkelte endringer i driften på steder som har salgsbevilling, serveringsbevilling eller skjenkebevilling må godkjennes av kommunen.

Kort fortalt

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Søk om endringer

Søk eller meld fra om endringer ved å logge inn og fylle ut søknad om endring hvis:

  • stedet har fått ny styrer, stedfortreder eller daglig leder
  • det er endring av driftskonsept
  • areal inne og ute er utvidet
  • det er ny styreleder for driftskonseptet
  • det er mindre endringer i eierandeler
  • det er andre endringer

Skjema for endring

Ønske om å importere til egen virksomhet

En salgs- eller skjenkebevilling kan utvides til å omfatte innførsel av de samme drikkene som bevillingen gir anledning til å selge eller skjenke.

Alkoholen som innføres kan bare selges fra - eller skjenkes i - den virksomheten som har den bevillingen som tillatelsen er knyttet til.

Send forespørsel på e-post til: 

Har bevilling inne, og søker uteservering

Send følgende på e-post: 

  • beskrivelse av arealet og plantegning
  • godkjennelse fra grunneier

Ønsker du å brygge og skjenke øl i egne lokaler

Ønsker du å starte produksjon av alkoholholdig drikk, må du enten ha:

  • kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet, eller
  • kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Forespørsel kan du sende på e-post: 

Overdragelse av serveringssted

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. Overholdes fristen kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene dermed blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.