Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i driften av et sted med salg/servering/skjenking av alkohol.

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Gå til søknadsskjemaet.

Eksempler på endring og krav til søknad:

Beskrivelse av arealet og godkjenning fra Plan -og bygningsavdelingen
sendes på e-post til post@asker.kommune.no

Beskrivelse av arealet og godkjenning fra grunneier, tegning av uteserveringsarealet og leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn) sendes på e-post til: post@asker.kommune.no

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene dermed blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Send e-post til post@asker.kommune.no med informasjon om:

  • Bevillingshaver
  • Nåværende eierandeler/Nye eierandeler
  • Aksjeeierbok, der revisor bekrefter eierandelene

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.