Skjema og nettleser-problemer

Vi anbefaler å IKKE bruke Internett Explorer som nettleser når du skal bruke våre skjemaer, da det ofte gir feilmeldinger. Forsøk heller med f.eks. Google Chrome eller Firefox.

Endring i driften av salgs-/serverings-/skjenkested

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du søke kommunen om dette så snart som mulig. Du kan ikke gjøre endringer før vi har fattet vedtak.

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes ikke dette som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Eksempler på endring og krav til søknad:

Du utvider arealet - inne eller ute
  • beskrivelse av arealet 
  • godkjenning fra Plan -og bygningsavdelingen
  • leieavtale for nytt areal
  • ved fremleie må tillatelse til dette legges ved

Sendes på e-post til:

Du har bevilling inne, og søker uteservering
  • beskrivelse av arealet og plantegning
  • godkjennelse fra grunneier

Dette sendes på e-post til:

Du ønsker å importere til egen virksomhet

Dette har ingen krav til dokumentasjon

Du ønsker å brygge og skjenke øl i egne lokaler

I dette tilfellet må du legge ved en konseptbeskrivelse, og sende e-post til:

Overdragelse av serveringssted

Ved overdragelse av serveringsstedet faller serveringsbevillingen bort, dersom det ikke søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Overdragelse av eierandeler i driftsselskapet likestilles med overdragelse dersom den som kjøper eierandelene dermed blir eier av mer enn halvparten av samtlige eierandeler i selskapet.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen nevnte frist på 30 dager, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden er avgjort av kommunen.

Det er foretatt endringer i eierandeler

Send e-post til med informasjon om:

  • bevillingshaver
  • aksjeeierbok, der revisor bekrefter eierandelene
Driftsselskapet har fått ny styreleder og/eller ny daglig leder

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.

Stedet har fått ny daglig leder/styrer/stedfortreder

Send inn opplysningene på elektronisk skjema.