Hvis du ønsker å skjenke alkohol i ett enkelt arrangement må du søke om skjenkebevilling. Det er ulik skjenkebevilling for åpne og lukkede arrangementer.

Ambulerende skjenkebevilling

Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis:

  • du leier lokale og tar betalt for alkohol
  • hvis lokalet har serveringsbevilling
  • bestiller mat eller drikke via utleiers påkrevde cateringselskap
  • hvis utleier stiller serveringspersonell

Skjema for ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning, arrangement åpent for publikum:

  • festivaler og offentlige arrangementer
  • hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

Skjema for skjenkebevilling for en enkelt anledning

Hvilke krav må du oppfylle?

For begge typer bevilling må:

  • bevillingssøker være fylt 20 år
  • du oppgi hvem som skal være ansvarlig for skjenkingen, skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

  • Lukket selskap koster for tiden 360 kroner per arrangement.
  • Åpent arrangement er minimumsgebyret 5100 kroner. Endelig beløp avhenger av antall liter som selges.

Hvor lang tid tar det?

Lukket selskap

Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedager.

Åpent arrangement

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil fire uker. Søknaden sendes på høring til politiet og psykisk helse- og rustjenester.