Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikke i et lukket selskap eller ved én bestemt anledning, må du søke kommunen.

Ambulerende skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke ambulerende skjenkebevilling.

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • serveringssteder
 • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle, f.eks. forsamlingslokaler og utstillingslokaler
 • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser

Det er noen unntak fra denne bevillingsplikten:

 • private begivenheter (eksempelvis bryllup, jubileum og konfirmasjon) i et lokale du leier eller låner som privatperson.
  Det er en forutsetning at selskapet er lukket, og at det ikke tas betalt for alkoholen, og at du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
 • bedriftsarrangementer for egne ansatte i egne lokaler når det ikke tas betalt for drikke
 • private arrangementer der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk og serverer alkohol, forutsatt at det ikke tas betalt for drikke

Skjema for ambulerende skjenkebevilling

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning, arrangement åpent for publikum:

 • festivaler og offentlige arrangementer
 • hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

Skjema for skjenkebevilling for en enkelt anledning

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Hvilke krav må du oppfylle?

For begge typer bevilling må:

 • bevillingssøker være fylt 20 år
 • du oppgi hvem som skal være ansvarlig for skjenkingen, skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

Hvor lang tid tar det?

 • Lukket selskap
  Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedager.
 • Åpent arrangement
  Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil fire uker. Søknaden sendes på høring til politiet og psykisk helse- og rustjenester.