Feil på søknadsskjema

Vi har dessverre tekniske problemer med søknadsskjema for denne typen bevilling. Vi håper skjema vil være tilgjengelig igjen så snart som mulig.

For mer informasjon kontakt

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Dersom du ønsker å servere alkoholholdig drikk i et lukket selskap eller ved èn bestemt anledning, må du søke kommunen.

Ambulerende skjenkebevilling

Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis:

  • du leier lokale og tar betalt for alkohol
  • hvis lokalet har serveringsbevilling
  • bestiller mat eller drikke via utleiers påkrevde cateringselskap
  • hvis utleier stiller serveringspersonell

Skjema for ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning, arrangement åpent for publikum:

  • festivaler og offentlige arrangementer
  • hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

Skjema for skjenkebevilling for en enkelt anledning

Hvilke krav må du oppfylle?

For begge typer bevilling må:

  • bevillingssøker være fylt 20 år
  • du oppgi hvem som skal være ansvarlig for skjenkingen, skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

  • Lukket selskap koster for tiden 360 kroner per arrangement.
  • Åpent arrangement er minimumsgebyret 5100 kroner. Endelig beløp avhenger av antall liter som selges.

Hvor lang tid tar det?

Lukket selskap

Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedager.

Åpent arrangement

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil fire uker. Søknaden sendes på høring til politiet og psykisk helse- og rustjenester.