Kontroller av serverings-, salgs – og skjenkebevillinger

Ansvarlig salgs- og skjenking er bevillingshavers ansvar. Asker kommune foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv., for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Kontrollen består av:

 • vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer og puber
 • råd og veiledning før du søker og i driftsperioden

Vandelsvurdering

Når vi mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om uttalelse fra politiet, skatt og kemner. De melder fra om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg foretar vi vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger vi får fra blant annet politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser kontrollørene etter:

 • salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • diskriminering av gjester
 • uforsvarlig drift
 • at butikken eller restauranten har internkontroll
 • alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbrakt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • hindring av skjenkekontroll
 • brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene til den ansvarlige på stedet. Brudd regelverket kan føre til prikkbelastning og/eller inndragelse av bevillinger.

Råd og veiledning

Ta kontakt med innbyggertorgene for å få råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på utesteder.