Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling, som er i samme skjema.

Skal du starte et serveringssted som skjenker alkohol, må du også søke serveringsbevilling.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan få skjenkebevilling?

Daglig leder må ha tatt etablererprøven for å få serveringsbevilling, som igjen er nødvendig for å få skjenkebevilling.

Øvrige krav

 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Du må laste opp vedlegg til slutt. Skjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Vedlegg til søknaden

 • beskrivelse av stedets beliggenhet
 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • leiekontrakt
 • tegning av lokalet
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Ved ønske om uteservering må du legge ved:
  • tillatelse fra grunneiers
  • tegning av uteareal

Vi kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. tre måneder. Søknaden blir sendt på høring til Politiet, Skatteetaten og til Psykisk helse og rustjenester og Plan- og bygningsavdelingen i kommunen.

Behandlingstiden kan bli forlenget hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.