Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling, som er i samme skjema.

Skal du starte et serveringssted som skjenker alkohol, må du også søke serveringsbevilling. Skjenke- og serveringsbevilling kan søkes på i ett og samme skjema.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan få skjenkebevilling?

Daglig leder må ha tatt etablererprøven for å få serveringsbevilling, som igjen er nødvendig for å få skjenkebevilling.

Øvrige krav

 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Du må laste opp vedlegg til slutt. Skjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt.

Vedlegg til søknaden

 • beskrivelse av stedets beliggenhet
 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • leiekontrakt
 • tegning av lokalet
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Ved ønske om uteservering
  • Grunneiers tillatelse
  • Tegning av uteareal

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. 3 måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret, Skatteetaten, Psykisk helse og rustjenester og Plan- og bygningsavdelingen.

Behandlingstiden kan bli forlenget hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.