Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Gebyrets størrelse avhenger av alkoholsalg foregående år, og forventet alkoholsalg inneværende år. Opplysninger om dette sender bevillingshaverne til oss i omsetningsoppgaven.

Frist for å levere omsetningsoppgaven er 15. mars hvert år.

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum èn uke.

Hvordan levere omsetningsoppgaven?

Bevillingshavere med flere bevillinger må sende inn et skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.

Dokumentasjon som må vedlegges:

  • fullmakt, dersom du ikke er daglig leder eller styreleder i selskapet
  • revisors/regnskapsførers bekreftelse av virkelig omsetning i liter foregående år
  • Omsetningsoppgaver som mangler disse påkrevde vedleggene, vil bli ansett som ikke levert.

Omsetningsoppgave skal også sendes inn ved:

Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette år, skal det kun oppgis forventet omsetning. Bevillingshaver må sende inn omsetningsoppgaven så snart bevilling er innvilget.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Oppsigelse av bevilling sendes på e-post til .

Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Innberettet faktisk omsetning avregnes mot tidligere innbetalt gebyr.

Drift på tidligere eiers bevilling

Den nye eieren kan drive på tidligere eiers bevilling inntil fire måneder fra overdragelsen fant sted, mens søknaden om ny bevilling behandles. Bevillingshaver må sende omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at søknaden er sendt. Vi sender faktura basert på forventet omsetning.

Hvor stort blir bevillingsgebyret?

Størrelsen på bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol stedet solgte foregående år, og hvor mye stedet forventer å selge dette året. Bevillingsgebyret har et minimumsbeløp per år, satsene finner du på Lovdata.no.

Faktura

Faktura for bevillingsgebyret blir sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og funnet i orden. Vi foretar også etterberegning og etteroppgjør.

Bevillingshavere med høyere omsetning enn forventet får en tilleggsfaktura, og bevillingshavere med lavere omsetning enn forventet får tilbakebetalt deler av gebyret.

Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar vi en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.