Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Vi forenkler innrapportering av omsetning av alkohol. Dette sender vi mer informasjon om på e-post.