Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har alminnelig skjenkebevilling. Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevillingen.

Bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

  • Et tilleggslokale eller utendørs servering
  • Utvidet åpnings- skjenketid

Hvordan søke om utvidet bevilling?

Du må søke senest 14 dager før arrangementet. Ved større arrangementer må du søke enda tidligere.

Vedlegg

  • Hvis arrangementet skal være utendørs, må du sende inn en kartskisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte området
  • Beskrivelse av arrangementet, hvor mange deltakere som forventes og eventuelt vakthold
  • Gjelder det et innendørs arrangement; beskriv og tegn arealet så presist som mulig

Søknad og vedlegg sendes på e-post til

Behandlingstid utvidet bevilling

Vanligvis tar det to uker fra søknaden er komplett til du får svar. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.
Søknaden sendes til politiet for uttalelse, derfor må søknaden innehold gode opplysninger om sted og type arrangement.