Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud på dagtid for voksne bosatt i Asker, og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Timene er av god kvalitet og nivået er for de aller fleste.

Aktiv på dagtid i Asker er et samarbeid mellom Asker kommune, Nav Asker, lokale idrettslag og Asker idrettsråd.

Kurstilbud og timeplan

Se timeplanen og les mer om tilbudene for å se om noe som passer for deg! Kursene på timeplanen går stort sett over et halvt år. Enkelte kurs går over kortere perioder og kan kreve påmelding.

Vi har ca 15 ukentlige aktiviteter på forskjellige steder rundt i Asker. Aktivitetene varierer fra golf, tennis, yoga, vanngym, indisk dans, spinning, styrke i sal, kropp i balanse, qigong, og hundelydighet.

Påmelding og registrering

Medlemskort får du kjøpt på Servicetorget.

  • Husk å ta med dokumentasjon på ytelse fra Nav (spør i resepsjonen) eller anbefaling om trening fra din fastlege.

Våre verdier (GLA)

  • Glede – våre deltakere skal oppleve glede gjennom egenmestring, god veiledning og et inkluderende miljø
  • Livskvalitet – Vi skal bidra til at våre deltakere opplever bedre livskvalitet gjennom deltakelse i aktivitet sammen med andre
  • Aktivitet – Vi skal tilby fysisk aktivitet som er enkel, variert og som ikke krever noen forkunnskaper.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Randi Høghaug på mobil 474 51 007 eller ta kontakt med Aktiv fritid.