Er du mellom 18 og 67 år og er bosatt i Asker, kan du benytte deg av tilbudet, så sant du er mottaker av minst en av følgende ytelser:

  • Arbeidsavklaringspenger
  • Dagpenger
  • Introduksjonsstønad
  • Kvalifiseringsstønad
  • Overgangsstønad
  • Sykepenger
  • Uførestønad
  • Anbefaling fra lege

Se timeplanen og les mer om tilbudene for å se om noe som passer for deg! Kursene på timeplanen går stort sett over et halvt år. Enkelte kurs går over kortere perioder og kan kreve påmelding.

Du er velkommen til å møte opp på en aktivitet for en gratis prøvetime. Hvis du bestemmer deg for å bli medlem, kan du besøke Servicetorget for å registrere deg og betale.

Husk å ta med dokumentasjon på ytelse fra NAV eller anbefaling fra lege.