Aktiv på dagtid er et treningstilbud som foregår på dagtid. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker kommune, NAV Asker, Asker idrettsråd, ulike idrettslag, treningssentre og selvstendige instruktører.

Er du mellom 18 og 67 år og er bosatt i Asker, kan du benytte deg av tilbudet, så sant du er mottaker av minst en av følgende ytelser:

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Dagpenger
 • Introduksjonsstønad
 • Kvalifiseringsstønad
 • Overgangsstønad 
 • Sykepenger
 • Uførestønad
 • Anbefaling fra lege

Kurstilbud og timeplan

Se timeplanen og les mer om tilbudene for å se om noe som passer for deg! Kursene på timeplanen går stort sett over et halvt år. Enkelte kurs går over kortere perioder og kan kreve påmelding.

Vi har ca 15 ukentlige aktiviteter på forskjellige steder rundt i Asker. Aktivitetene varierer fra golf, tennis, yoga, vanngym, indisk dans, spinning, styrke i sal, kropp i balanse, mindfulness, fotball og hundelydighet.

Påmelding og registrering

Vårt medlemskort får du kjøpt på Servicetorget.

Husk å ta med dokumentasjon på ytelse fra NAV eller anbefaling fra din fastlege.

Våre verdier (GLA)

 • Glede – våre deltakere skal oppleve glede gjennom egenmestring, god veiledning og et inkluderende miljø
 • Livskvalitet – Vi skal bidra til at våre deltakere opplever bedre livskvalitet gjennom deltakelse i aktivitet sammen med andre
 • Aktivitet – Vi skal tilby fysisk aktivitet som er enkel, variert og som ikke krever noen forkunnskaper.

Mer informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Gunvor Lund Solvang på mobil 922 50 076 eller ta kontakt med Aktiv Asker.