Ønsker du å endre levevaner, eller trenger du hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordringer?

Illustrasjonbilde med trær.
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

Asker kommune tilbyr flere ulike helsefremmende og forebyggende tjenester med formål om å fremme god fysisk og psykisk helse, samt både forebygge og mestre livet med kronisk sykdom.

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, der målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivresept - hva er det?

Strukturert oppfølging over tolv uker som starter og avsluttes med en individuell helsesamtale. Du følges opp på levevaneområder som er aktuelle for deg som for eksempel:

 • fysisk aktivitet
 • kosthold
 • søvn
 • røyk/tobakkslutt

Sammen setter vi opp mål og tiltak basert på ditt behov.

Gjennom frisklivsresepten får du anledning til å delta på Frisklivstrening. Treningene har varierende intensitet og kan tilpasses den enkelte. Oppfølgingen har fokus på friskressurser og mestring. Tilbudet gjelder voksne over 18 år.

Frisklivskurs - hva tilbyr vi?
 • BRA MAT for bedre helse. Kostholdskurs med mål om å gi økt kunnskap om kosthold og motivasjon til å ta gode matvalg i hverdagen. Baserer seg på Nasjonale anbefalinger. Fire samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Tobakksfri. Et kurs for deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Mange opplever at det er lettere å bli nikotinfri sammen med andre. Seks samlinger.
 • Sov godt. Et kurs for deg som sliter med å sovne, sover urolig og/eller våkner for tidlig fler ganger i uken, og opplever at det går utover hverdagen. Fire samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Hverdagsglede. Et kurs som handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til god psykisk helse. Seks samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Livsstyrketrening. Et kurs som retter seg mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer som f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær er sentralt. Ti samlinger. Kurset har en egenandel på kr 500,-.
 • Tankevirus. Et kurs hvor du lærer om hvordan tanker påvirker oss i hverdagen og hva vi kan gjøre for å få et sterkere psykologisk immunforsvar. To samlinger.
 • Livet skjer. Et kurs for deg som vil stå stødigere i livets opp og nedturer. Kurset gir verktøy til å mestre belastninger og utfordringer i hverdagen. Tre samlinger.

Se kalenderen Hva skjer i Asker for oppsatte kurs, eller ta kontakt med Frisklivssentralen.

Kontaktinformasjon til Frisklivssentralen
 • Ingrid Berge Storruste: 48 10 37 64
 • Thomas Reinfjord : 45 73 45 91
 • Nina Mikkelsen: 90 27 19 40
 • Randi Høghaug: 47 45 10 07
 • Kaja Brun Erichsen: 90 29 24 57

Du kan også kontakte oss på e-post: . Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger. 

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25. Se plassering i kart nedenfor.

Følg Frisklivssentralen på Facebook!

Lærings- og mestringstilbud 

Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for brukere, pasienter og pårørende. Her kan du få støtte og veiledning til å håndtere kronisk sykdom og helseutfordringer, og til å forebygge videre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.

Fokuset er å mestre hverdagen best mulig med kronisk sykdom, og vi har egne målrettede tilbud til personer som har diabetes type 2, lungesykdom, hjertesykdom eller kreftsykdom.

Trening - når, og for hvem?

For hvem?

Vi tilbyr variert trening i gruppe for deg med kreft, diabetes type 2, hjertesykdom og lungesykdom. Vi tilpasser øvelsene til ditt funksjonsnivå.

Fokuset vårt er aktivitetsglede ​som kan bidra til å mestre hverdagen bedre med en ​ kronisk sykdom. ​

I forbindelse med treningen tar vi opp ulike temaer. Formålet er å gi støtte og veiledning til å mestre kronisk sykdom gjennom trening, undervisning og erfaringsutveksling med andre i tilsvarende situasjon.

Vi har løpende inntak og individuell samtale gjennomføres før oppstart. 

Treningstilbudet har en varighet på seks måneder og er gratis. ​

I tillegg får alle deltakere tilgang til individuell oppfølging via en app med mulighet for veiledning av fysioterapeut. Det er mulighet for å fortsette med digital oppfølging etter avsluttet periode.​

Du må være selvhjulpen og kunne komme deg til/fra gruppetreningen selv. 

Når og hvor: 

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Kurs - Energibalanse i hverdagen

For hvem?

Kurset er for deg over 18 år som ofte opplever slitenhet/ utmattelse f.eks grunnet kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta.

Formålet med kurset er å bidra til at du har tro på egen mestring og kan benytte deg av ulike mestringsstrategier for å håndtere din livssituasjon.

Energibalanse i hverdagen er for deg som ønsker å:   

 • Bli mer bevisst på hva som tar og gir energi i hverdagen
 • Se nye muligheter, oppdage og utvikle tro på egne ressurser
 • Treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer
 • Få kunnskap om fysisk aktivitet, kosthold og prøve ut ulike mestringsverktøy

Vi jobber med temaer og mestringsverktøy på ulike måter. Du vil få mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med de andre i gruppa.​

Temaer på kurset:  

 • Hva er energibalanse for deg?​
 • Sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og handlinger​
 • Sammenheng mellom søvn, stress og smerte​
 • Mestringstro og oppmerksomt nærvær​
 • Motivasjon, ønsket endring og muligheter framover​
 • Fysisk aktivitet og kosthold. ​

Når og hvor?

Kurset er gratis og går over seks samlinger på Borgen innbyggertorg.

Onsdager kl. 12.00 – 15.00

Datoer for neste kurs:

 • 16.10
 • 23.10
 • 30.10
 • 6.11
 • 13.11
 • 20.11

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Kurs - En bedre hverdag med langvarige smerter

For hvem?

Kurset er for deg som har hatt smerter over tid, uansett årsak.​

​Målet er at du skal få økt kunnskap om smerte og hvordan du kan leve best mulig med dine utfordringer. 

Vi jobber med temaer og mestringsverktøy på ulike måter gjennom teori, tilpasset aktivitet og avspenning.​

Du vil få mulighet til å dele erfaringer og reflektere sammen med de andre i gruppa.​

Vi kommer inn på konsekvenser av å ha smerter i hverdagen og ønsker å belyse en helhet om hvordan stress, søvn og smerte påvirker hverandre. Du lærer hvordan du kan benytte fysisk aktivitet, stressmestring og mentale teknikker for å leve best mulig med den smerten du har.​

Alle kursdeltakere får en mappe for å samle materiell fra samlingene for senere bruk.

Kurset er gratis og ledes av fysioterapeuter med videreutdanning og erfaring innen blant annet livsstyrketrening, kognitiv terapi, helsepedagogikk og veiledning.

Når og hvor?

Kurset går over seks samlinger på Røykenbadetmandager kl. 11.30- 14.30.

Datoer for neste kurs:

 • 02.09
 • 09.09
 • 16.09
 • 14.10
 • 21.10
 • 28.10

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Startkurs- Diabetes type 2

Dette kurs et er for deg over 18 år som har fått diagnosen Diabetes type 2. Kurset arrangeres av Asker og Bærum kommune i samarbeid med Bærum sykehus.

Når du har fått diagnosen diabetes type 2, så har du krav på opplæring. God opplæring er viktig for å få et best mulig utgangspunkt for å ha et godt liv med diabetes, styrke din evne til mestring og minske faren for komplikasjoner.

I tillegg er det viktig med gode levevaner, behandling og eventuelt medisiner.

Ulike faggrupper underviser på kurset, blant annet lege (endokrinolog), diabetessykepleier, ernæringsrådgiver og fysioterapeut. Diabetesforbundet er også representert med brukerrepresentant.

Følgende temaer belyses:

 • Informasjon om diagnosen og behandling av type 2 diabetes
 • Hvordan forebygge senkomplikasjoner?
 • Å ta vare på føttene
 • Diabetes og fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling – hvordan og hvorfor?
 • Kosthold og ernæring – informasjon om smarte valg
 • Hvordan leve godt med diabetes – brukerperspektivet
 • Informasjon om kommunale frisklivs- og helsetilbud

Tid og varighet

Vi arrangerer 3-4 kurs i året. Kurset går over to dager fra kl. 09.00 – 14.30 begge dager.  Kurset arrangeres annenhver gang i Asker og Bærum kommune. 

Neste kurs holdes i Varner Arena 05. og 12. november.

Kurset er inkludert lunsj, kaffe og te. Gratis. 

Pårørende kan delta hvis det er nok plasser på kurset. 

Påmelding:

Følg denne lenken til Frisklivssenteret i Bærum kommune for å melde deg på.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss i læring og mestring.

KOLS- kurs

KOLS-kurset i regi av Asker og Bærum kommune er et tilbud til deg som har fått diagnosen KOLS. Vi ønsker å gi deg kunnskap om sykdommen og råd om hvordan du kan leve for å mestre sykdommen i hverdagen. Du får også veiledning om hvordan du kan ivareta din egen helse best mulig etter en KOLS-diagnose.  

Som deltaker på KOLS-kurs får du tilbud om: 

 • Undervisning i gruppe (8-15 kursdeltakere)
 • Tilpasset trening ledet av fysioterapeut 

Kursinnhold: 

På kurset underviser lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog og ernæringsfysiolog i følgende tema: 

 • KOLS: Diagnose og behandling 
 • Hvordan forebygge forverring 
 • Pusteteknikk 
 • Riktig medisinbruk 
 • Fysisk aktivitet 
 • Hvordan få opp slim 
 • Kosthold og ernæring 
 • Å leve med kronisk sykdom 
 • Informasjon om LHLs tilbud og lokale treningstilbud 

Kursdager

Kurset går over to dager fra  kl. 10.00-15.00. Informasjon om kursdatoer får du ved påmelding.

Servering 

På alle kursdager serveres en enkel lunsj, frukt, kaffe og te. 

Pris 

Påmelding til kurset er bindende. Selve kurset er kostnadsfritt. 

Før kurset starter, bør du ha tatt en pusteprøve (spirometri) hos fastlegen din.  

Kontaktinformasjon til Læring og mestring
 • Ellen Aure Skogedal: 48 26 24 97
 • Marlin Solbakken: 46 95 80 73
 • Ingvild Berger: 91 18 90 48
 • Karin Jansen: 47 69 52 45

Du kan også kontakte oss på e-post: Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger.

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1. Se plassering i kartet nedenfor.

Aktiv på dagtid - et tilbud på dagtid

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her.

Kurs og samlinger

Det arrangeres en rekke kurs og samlinger for deg som vil endre levevaner, eller som har helseutfordringer. De holdes på ulike steder i kommunen, så se under hvert tilbud hvor og når de foregår. 

Her finner du Frisklivsentralen på Nordre Bondi gård:

Her finner du oss på Læring og mestring: