Ønsker du å endre levevaner, eller trenger du hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordringer?

Illustrasjonbilde med trær.
Foto: Ronny Boysen

Kort fortalt

Asker kommune tilbyr flere ulike helsefremmende og forebyggende tjenester med formål om å fremme god fysisk og psykisk helse, samt både forebygge og mestre livet med kronisk sykdom.

Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste, der målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivresept - hva er det?

Strukturert oppfølging over tolv uker som starter og avsluttes med en individuell helsesamtale. Du følges opp på levevaneområder som er aktuelle for deg som for eksempel:

 • fysisk aktivitet
 • kosthold
 • søvn
 • røyk/tobakkslutt

Sammen setter vi opp mål og tiltak basert på ditt behov.

Gjennom frisklivsresepten får du anledning til å delta på Frisklivstrening. Treningene har varierende intensitet og kan tilpasses den enkelte. Oppfølgingen har fokus på friskressurser og mestring. Tilbudet gjelder voksne over 18 år.

Frisklivskurs - hva tilbyr vi?
 • BRA MAT for bedre helse. Kostholdskurs med mål om å gi økt kunnskap om kosthold og motivasjon til å ta gode matvalg i hverdagen. Baserer seg på Nasjonale anbefalinger. Fire samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Tobakksfri. Et kurs for deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Mange opplever at det er lettere å bli nikotinfri sammen med andre. Seks samlinger.
 • Sov godt. Et kurs for deg som sliter med å sovne, sover urolig og/eller våkner for tidlig fler ganger i uken, og opplever at det går utover hverdagen. Fire samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Hverdagsglede. Et kurs som handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til god psykisk helse. Seks samlinger. Kurset har en egenandel på kr 345,-.
 • Livsstyrketrening. Et kurs som retter seg mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer som f.eks. smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av sårbarhet. Trening i oppmerksomt nærvær er sentralt. Ti samlinger. Kurset har en egenandel på kr 500,-.
 • Tankevirus. Et kurs hvor du lærer om hvordan tanker påvirker oss i hverdagen og hva vi kan gjøre for å få et sterkere psykologisk immunforsvar. To samlinger.

Se kalenderen Hva skjer i Asker for oppsatte kurs, eller ta kontakt med Frisklivssentralen.

Kontaktinformasjon til Frisklivssentralen
 • Ingrid Berge Storruste: 48 10 37 64
 • Emilie Føyen With: 45 73 45 91
 • Nina Mikkelsen: 90 27 19 40
 • Randi Høghaug: 47 45 10 07
 • Kaja Brun Erichsen: 90 29 24 57

Du kan også kontakte oss på e-post: . Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger. 

Besøksadresse: Nordre Bondi gård, Fredtunveien 25. Se plassering i kart nedenfor.

Følg Frisklivssentralen på Facebook!

Lærings- og mestringstilbud 

Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for brukere, pasienter og pårørende. Her kan du få støtte og veiledning til å håndtere kronisk sykdom og helseutfordringer, og til å forebygge videre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.

Fokuset er å mestre hverdagen best mulig med kronisk sykdom, og vi har egne målrettede tilbud til personer som har diabetes type 2, lungesykdom, hjertesykdom eller kreftsykdom.

Trening - når, og for hvem?

Vi tilbyr variert trening i gruppe for deg med kreft, diabetes type 2, hjertesykdom og lungesykdom.

Vi har løpende opptak, og individuell samtale gjennomføres ved oppstart, midtveis og slutt. 

Pris: 300 kroner for seks måneder.   

I tillegg får alle deltakere tilgang til individuell oppfølging via en app med mulighet for veiledning av fysioterapeut. 

Når og hvor: 

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Temasamlinger - hva , og for hvem?

Har du kreft, diabetes type 2, hjertesykdom eller lungesykdom, kan temasamlinger være noe for deg.

Formålet er å gi støtte og veiledning til å mestre hverdagen med helseutfordringer, gjennom undervisning fra helsepersonell og erfaringsutveksling med andre i tilsvarende situasjon.

Pårørende er velkommen til å delta. 

Temaer kan være fysisk aktivitet og trening, helsefremmende kosthold, mestre hverdagen med sykdom og digitale verktøy og ressurser.

 • Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Tidspunkt for samlingene finner du i aktivitetskalenderen nederst på denne siden, eller på Hva skjer i Asker.

Kurset "Energibalanse i hverdagen"

Har du en hverdag som er preget av utfordringer knyttet til helse, kan dette tilbudet være noe for deg.   

Formålet med kurset er å bidra til at du har tro på egen mestring og kan benytte deg av ulike mestringsstrategier for å håndtere din livssituasjon.  

Kurset går over seks samlinger. Datoer våren 2024:

 • 8 april
 • 15 april
 • 22 april
 • 6 mai
 • 27 mai
 • 10 juni 

Energibalanse i hverdagen er  for deg som ønsker å:   

 • se nye muligheter og oppdage og utvikle tro på egne ressurser  
 • treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer  
 • få kunnskap om og prøve ut ulike mestringsverktøy   
 • oppdage hva som tar og gir energi i hverdagen   

Temaer på kurset:   

 • Hva er energibalanse for deg?   
 • Sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og handlinger.   
 • Kommunikasjon og nettverk.   
 • Mestringstro, energibalanse og søvn.   
 • Motivasjon og ønsket endring.   
 • Muligheter framover.   

 Vi jobber med disse temaene på ulike måter, og du vil få mulighet til både å høre, snakke, reflektere og øve i gruppa.   

Se kalenderen Hva skjer i Asker for oppsatte kurs, eller ta kontakt med oss i læring og mestring.

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Pasient- og pårørendeopplæring - hva er det?

Dette er et kurstilbud i samarbeid mellom Bærum sykehus, Asker kommune og Bærum kommune til personer med nyoppdaget diabetes type 2, eller KOLS. 

Kursene går over to hele dager, og er for innbyggere i Asker og Bærum og deres pårørende.

Kursene holdes av et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut og ernæringsrådgiver. Kursene foregår annen hver gang i Asker kommune og Bærum kommune.

Ta direkte kontakt med oss for påmelding. 

Kontaktinformasjon til Læring og mestring
 • Ellen Aure Skogedal: 48 26 24 97
 • Marlin Solbakken: 46 95 80 73
 • Ingvild Berger: 91 18 90 48
 • Karin Jansen: 47 69 52 45

Du kan også kontakte oss på e-post: Vi gjør oppmerksom på at henvendelser ikke bør inneholde sensitiv informasjon om helseopplysninger.

Besøksadresse: Røykenbadet, Bassengveien 1. Se plassering i kartet nedenfor.

Aktiv på dagtid - et tilbud på dagtid

Er du helt eller delvis utenfor arbeidslivet og vil ha mer ut av dagene? Da kan kanskje Aktiv på dagtid være noe for deg. Les mer om tilbudet her.

Kurs og samlinger

Det arrangeres en rekke kurs og samlinger for deg som vil endre levevaner, eller som har helseutfordringer. De holdes på ulike steder i kommunen, så se under hvert tilbud hvor og når de foregår.