Ledsagerbevis

Kort fortalt

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du trenger hjelp eller følge for å delta i sosiale aktiviteter, kan du søke om å ta med en ledsager på kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende der ledsagerordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset lar ledsageren komme gratis med, mens du som trenger ledsager betaler vanlig pris.

Hvem kan få ledsagerbevis

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom med behov for hjelp eller følge til å delta på arrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, og det er innehaver av beviset som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, en fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset

Ledsagerbeviset kan brukes ved kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende som har ordningen.

Slik søker du om digitalt ledsagerbevis

Søk om ledsagerbevis digitalt

Sammen med søknaden må du legge ved et passfoto og en bekreftelse fra en kommunal enhet, eller legeattest som dokumenterer ditt behov for ledsagerbevis.

Ikke "digital"?

Du kan også søke på "papir" ved å skrive ut skjemaet nedenfor. Trenger du hjelp med utfyllingen, er du velkommen til å besøke et av innbyggertorgene.

Hent søknad på papir her.

Papirversjon av søknaden sender du til:
Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Søknaden kan også leveres direkte til et av innbyggertorgene i kommunen.

Fornyelse

Hvis du skal fornye beviset, må det søkes på nytt som helt ny søknad, altså nytt søknadsskjema, nytt vedtak (legeattest eller bekreftelse fra kommunal enhet) og et nytt bilde.

Bruksområder for ledsagerbevis