Nedsatt funksjonsevne

Innganger

Tilrettelagte boliger

Oversikt over tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Kontaktskjema for å kartlegge behov.

Arbeidssentre

Tilrettelagt arbeid for voksne med funksjonsnedsettelser og behov for bistand.

Hjemmesykepleie

Søke om hjelp til medisiner, sårbehandling, kosthold og veiledning.

Opprette verge

Beskyttelse og hjelp til personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser.

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.