Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Innganger

Tilrettelagte boliger

Oversikt over tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser. Kontaktskjema for å kartlegge behov.

Arbeidssentre

Tilrettelagt arbeid for voksne med funksjonsnedsettelser og behov for bistand.

Hjemmesykepleie

Søke om hjelp til medisiner, sårbehandling, kosthold og veiledning.

Opprette verge

Beskyttelse og hjelp til personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser.