Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

I Asker kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem. Tjenesten du får skal hjelpe deg med å
opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet.

Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.
Hvis du allerede mottar tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, kan du ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Et møte med hjemmesykepleien

Se film om hvordan vi sammen finner de gode løsningene på hvordan du kan mestre din hverdag.