Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege.

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.

Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Et møte med hjemmesykepleien

Se film om hvordan vi sammen finner de gode løsningene på hvordan du kan mestre din hverdag.