Hvem kan få hjemmesykepleie

Kort fortalt

Hjemmesykepleie er en tjeneste til deg som bor hjemme, og har behov for helsehjelp eller bistand til å mestre daglige aktiviteter på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Hjemmesykepleie skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen og får mulighet til å bo i ditt eget hjem så lenge som mulig.

Hva er hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er pleie- og omsorgstjenester til deg som er hjemmeboende med sykdom eller funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan for eksempel være sårbehandling, personlig stell eller hjelp til å ta medisiner.

Hjemmesykepleie skal bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen slik at du kan bo hjemme lengst mulig.

Hjemmesykepleie er gratis.

Vi vurderer behovet ditt sammen

Hvor hyppige besøk du får, avhenger av situasjonen din og behovene dine. 

Noen trenger hjemmesykepleie en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, mens andre trenger flere tjenester over lengre tid.

Før du får godkjent hjemmesykepleie vil vi komme på hjemmebesøk og ta en prat om din situasjon og vurderer dine behov.

Kontakt oss for å avtale hjemmebesøk

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet  under(krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med        Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller  

Kontaktskjema

Kom i kontakt med hjemmesykepleien

Hvis du allerede mottar hjemmesykepleietjenester og har spørsmål eller beskjeder, skal du ha fått informasjon om hvor du kan henvende deg.

Du eller dine pårørende kan også kontakte oss i sentralbordets åpningstid, hverdager mellom kl. 08.00-15.00. Se oversikt med kontaktinformasjon.

Send melding, se avtaler, få varsler

Du som allerede mottar tjenester fra hjemmesykepleien kan kommunisere med Asker kommune via helsenorge.no. Les mer om hvordan du kan sende melding, få varsler og se avtaler

Se Roalds møte med hjemmesykepleien

I samarbeid finner vi løsninger på hva som er viktig for deg for at du skal mestre din egen hverdag. Denne filmen beskriver Roalds møte med hjemmesykepleien, samarbeidet og verdien av å klare seg selv: