Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleiere ved tjenestebil
Foto: Vibeke Glosli

Kort fortalt

Hjemmesykepleien gir nødvendig helsehjelp og bistand til å mestre daglige aktiviteter ved sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Hjemmesykepleien er en vedtaksbasert tjeneste hvor du, pårørende, lege eller sykehus må søke for å få tjenesten.

Hjemmesykepleie er ikke en akutt-tjeneste. For slike henvendelser skal fastlege eller legevakten (tlf. 116117) kontaktes.

Hvem kan få hjemmesykepleie?

De som bor i eller oppholder seg kortere eller lengre perioder i kommunen og som har behov for nødvendig helsehjelp, kan få hjemmesykepleie.

Eksempelvis:

 • Ved kronisk sykdom eller oppfølging etter akutt skade.
 • Ved nedsatt evne til å ivareta egen helse.
 • Når helsehjelpen bare kan utføres i hjemmet.

Hva kan du få hjelp til?

 • Stell og personlig hygiene
 • Hjelp til måltider/ernæring
 • Hjelp til medisinering
 • Sårstell
 • Lindrende behandling

Hjemmesykepleie er gratis og tilbudet gis hele døgnet, alle dager i året.

Tjenesten omfatter ikke

 • Akutt medisinsk eller psykiatrisk behandling
 • Blodprøver, injeksjoner og andre tjenester som kan ivaretas på ditt lokale legekontor
 • Trygghetstilsyn
 • Innkjøp av varer (f.eks. dagligvarer, der det behøves vedtak om Praktisk bistand)
 • Hårstell og fotpleie

Godt samarbeid

Vi ønsker at samarbeidet mellom bruker/pasient, pårørende og våre ansatte skal være best mulig. Da er det viktig at det er en felles forståelse for hva vi kan forvente av hverandre.

Hva du kan forvente av oss

 • Vi er iført uniform og har synlig identifikasjons-kort.
 • Vi yter helsehjelp i samsvar med faglige og etiske retningslinjer.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Du får en primærkontakt som har ansvar for tiltaksplanen din og kommunikasjon med deg og dine pårørende.
 • Vi avtaler et tidsrom for våre besøk (for eksempel mellom klokken 09.00 -11.00). Du får beskjed hvis vi blir nødt til å endre tidsrommet, eller blir veldig forsinket.
 • Våre ansatte har ulik helsefaglig kompetanse, ulik etnisk bakgrunn og ulikt kjønn.
 • Vi tar ikke imot personlige gaver eller penger fra pasientene våre.

Hva vi forventer av deg

 • Det er viktig at du opprettholder aktiviteter du kan klare selv.
 • Hvis ikke annet er avtalt, er det best at du selv låser opp døren når vi kommer, selv om du har elås / nøkkelboks.
 • Det er fint om de du bor sammen med eller andre pårørende hjelper deg med hverdagslige oppgaver.
 • Det er viktig at du eller pårørende gir oss beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller er fraværende (gjerne via Helsenorge.no).
 • Vi ber om at du ikke røyker når vi er hos deg, og lufter godt i forkant om du røyker inne.
 • Dersom vi ber om det må husdyr holdes i bånd / lukkes inne i annet rom mens vi er hos deg.
 • Vi har behov for at du har tilgjengelig håndsåpe, tørkepapir og avfallsposer. Trenger du hjelp til eller skal trene på oppvarming av mat, er en mikrobølgeovn nødvendig.
 • Dersom vektmåling inngår i din tiltaksplan, må du ha en personvekt tilgjengelig.
 • For at vi lett skal finne frem, ber vi om synlig navn, nummer og utebelysning på huset.
 • Vi ber om at bil- og gangvei til huset ditt er fremkommelig (måkt/strødd).
 • For å bidra til trygge og gode arbeidsforhold vil vi i fellesskap komme frem til egnede hjelpemidler du kan kjøpe selv eller låne fra hjelpemiddelsentralen. Eksempelvis håndtak i dusjen, utstyr for å ta på kompresjonsstrømper, justerbar seng eller rullestol.

Vurdere behovet for tjenester

Sammen med deg setter vi mål for helsehjelpen du vil motta.

Med utgangspunkt i disse målene lager vi en tiltaksplan som ansatte jobber etter når de er hjemme hos deg.

Omfanget av tjenesten blir gitt etter en faglig totalvurdering av dine behov og ressurser. Justeringer gjøres fortløpende i henhold til din helsetilstand og funksjonsnivå.

Trenger du mer hjelp fra hjemmesykepleien, vil du få dette ved å ta direkte kontakt med oss. Har du behov for andre typer tjenester, må du selv kontakte Velferdsforvaltningen.

Hjemmesykepleien avsluttes dersom ditt behov for helsehjelp bortfaller.

Se filmen om Roalds møte med hjemmesykepleien

I samarbeid finner vi løsninger på hva som er viktig for deg for at du skal mestre din egen hverdag. Denne filmen beskriver Roalds møte med hjemmesykepleien, samarbeidet og verdien av å klare seg selv:

Søke om hjemmesykepleie

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Kontaktinformasjon for deg som har hjemmesykepleie

Du som allerede mottar tjenester fra hjemmesykepleien, kan kommunisere med oss digitalt eller per telefon.

Kontakt oss digitalt via Helsenorge.no

Du som allerede mottar tjenester fra hjemmesykepleien i Asker kommune kan kommunisere med oss digitalt via Helsenorge. Det er også mulig å gi andre fullmakt til å bruke tilbudet på vegne av deg. Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt.

Tjenesten innebærer at du kan:

 • sende og motta meldinger til hjemmetjenesten. Du kan forvente svar første virkedag etter at du har sendt meldingen.
 • se avtaler om hjemmebesøk
 • få varsler om utført hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

For mer informasjon om digital kontakt via Helsenorge.no og snarvei til innlogging og fullmakt, klikk på linken under:

Send melding, få varsler og se avtaler digitalt. (Innlogging med BankID eller lignende).

Kontakt oss per telefon

Sone nord 1 (Holmen)

 • Avdelingsleder Margrethe Askvik Hebnes
 • Sentralbord (08.00 – 15.00): 66 76 86 20
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 91 34 41 98

Sone nord 2 (Borgen)

 • Avdelingsleder Kristine Trømborg
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 66 76 87 43 
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 40 03 20 88 

Sone nord 3 (Sentrum)

 • Avdelingsleder Mariola Anna Matuszak
 •  Sentralbord (08.00 - 15.00): 66 76 84 80
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 48 07 15 77

Sone nord 4 (Vollen)

 • Avdelingsleder Marianne Pettersen
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 66 71 51 95
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 91 16 12 59

Sone midt 1 (Heggedal)

 • Avdelingsleder Irene Kvamme Jansson
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 66 71 52 10
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 91 34 41 95

Sone midt 2 (Røyken)

 • Avdelingsleder Marita Johanne Karlsen
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 31 29 33 30
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 97 17 94 64

Sone midt 3 (Slemmestad)

 • Avdelingsleder Marielle Andersen
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 31 29 62 32
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 90 82 35 29 

Sone sør (Sætre)

 • Avdelingsleder Maria Hagen Olsen
 • Sentralbord (08.00 - 15.00): 66 71 51 91
 • Vakttelefon (15.00 - 07.30): 99 48 99 02