Med praktisk bistand får du hjelp til å klare deg hjemme

Kort fortalt

Praktisk bistand, også kalt hjemmehjelp, er en tjeneste til deg som fortsatt vil bo hjemme, men som trenger hjelp til nødvendige praktiske gjøremål.

Målet er at tjenesten skal støtte deg i å ha et aktivt liv og klare deg selv best mulig.

Hva er praktisk bistand

Praktisk bistand er tjenester til deg som på grunn av alder, sykdom, funksjonsnedsettelser eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

Hjemmehjelpen kan utføre praktiske oppgaver som rengjøring, klesvask og sengetøyskift. I tillegg kan du få råd, veiledning og opplæring for at du skal klare deg best mulig hjemme.

Vi vurderer ditt behov sammen

Du kan ha behov for praktisk bistand hvis du trenger hjelp på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker er avhengig av praktisk hjelp for å klare deg selv og utføre daglige gjøremål. 

Praktisk bistand samarbeider også med Trygg Hjemme i Brannvesenet. Vi rydder og hjelper deg som har kommet i en vanskelig situasjon, og som ikke klarer å holde orden i eget hjem.

Du kan velge leverandør

Dersom du får godkjent praktisk bistand, kan du velge å få tjenesten utført av kommunens egne ansatte eller en av de private leverandørene vi har avtale med. Uansett hvem du velger, vil vi følge opp kvaliteten på tjenesten.

Skjema for å bytte leverandør

Hva må jeg betale

Se oversikt over priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget praktisk bistand

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)