Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Asker kommune

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Vi har to avdelinger som jobber med BPA; én for bruker under 18 år,og en for de over 18 år. Det kan være noen ulikheter i disse tilbudene som skyldes overgangen fra barn til voksen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser og som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Tjenesten omfatter praktisk bistand, avlastning, støttekontakt og opplæring. At ordningen er brukerstyrt betyr at du får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Målet med personlig assistanse er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Hvem kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

  • Du som har et sammensatt og stort behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som er forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser.

Inngått tjenestekonsesjon 2021-2027

Asker kommune har fra 1. mars 2021 inngått ny kontrakt med fire private leverandører for BPA, i tillegg til den kommunale BPA-tjeneste.

Du kan da velge mellom følgende fire leverandører i tillegg til Asker kommune:

Du velger hvem du vil benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Har du spørsmål kan du ringe 66 70 00 00 og be om å bli satt over til Velferdsforvaltningen.

Hva koster det?

Hva du må betale avhenger av den totale inntekten i din husstand, og hvor mange timer du får godkjent til bistand.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
    Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Kontaktinformasjon til utfører av tjenesten

Over 18 år

Dersom du ønsker informasjon om BPA som organisering, eller har spørsmål om et vedtak som allerede er i gang, kan du kontakte utfører for BPA, støttekontakt og avlastning for personer over 18 år:

Telefon: 66 71 53 40
E-post:

Merk: Denne avdelingen ikke kan svare på spørsmål om søknader eller saksbehandling, siden dette ligger til Velferdsforvaltningen.

Under 18 år

Dersom du ønsker informasjon om BPA som organisering, eller har spørsmål knyttet til vedtak eller vedtak som allerede er i gang på vegne av en innbygger under 18 år, kan du kontakte utfører for BPA i Oppvekst.
(Her er utfører og saksbehandler i samme avdeling):

E-post: