Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Slik søker du om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser og som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Tjenesten omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. At ordningen er brukerstyrt betyr at du får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Målet med personlig assistanse er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Hvem kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

  • Du som har et sammensatt og stort behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som er forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser.

Hva koster det

Hva du må betale avhenger av den totale inntekten i din husstand, og hvor mange timer du får godkjent til bistand.

Se oversikt over priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Hvem utfører tjenestene

Frem til 1. mars 2021 utføres tjenesten av kommunen eller en leverandør kommunen har avtale med. Etter den satoen gjelder nye avtale - se avsnitt nedenfor.

Du velger hvem du vil benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Du kan frem til 1. mars 2021 velge mellom følgende leverandører:

Ny avtale fra mars 2021

Asker kommune har fra 1. mars 2021 inngått ny kontrakt med fire private leverandører for BPA, i tillegg til den kommunale BPA-tjeneste. Alle som mottar BPA skal derfor foreta et nytt brukervalg.

Du kan da velge mellom følgende fire leverandører:

Har du en av disse som dagens leverandør, må du likevel foreta et valg. Dine assistenter blir med over til ny leverandør med mindre de reserverer seg for det. Dersom du ikke gjør et aktivt valg av leverandør, vil du automatisk få tildelt den kommunale BPA-tjenesten

Alle som er innvilget BPA vil motta brev med informasjon om brukervalget.

Har du spørsmål kan du ringe Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 og be om å bli satt over til Velferdsforvaltningen.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss: 

Kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller