Slik søker du om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for deg med funksjonsnedsettelser og som har et stort og langvarig behov for hjelp i hverdagen.

Tjenesten omfatter praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. At ordningen er brukerstyrt betyr at du får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Målet med personlig assistanse er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Hvem kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

  • Du som har et sammensatt og stort behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).
  • Du som er forelder eller foresatt til barn med funksjonsnedsettelser.

Hva koster det

Hva du må betale avhenger av den totale inntekten i din husstand, og hvor mange timer du får godkjent til bistand.

Se oversikt over priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Ny avtale fra mars 2021

Asker kommune har fra 1. mars 2021 inngått ny kontrakt med fire private leverandører for BPA, i tillegg til den kommunale BPA-tjeneste.

Du kan da velge mellom følgende fire leverandører:

Du velger hvem du vil benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Har du spørsmål kan du ringe 66 70 00 00 og be om å bli satt over til Velferdsforvaltningen.

Ta kontakt for å finne ut om du kan få innvilget brukerstyrt personlig assistanse

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Kontaktinformasjon til de som utfører:

Dersom du ønsker informasjon om BPA som tjeneste eller har praktiske spørsmål rundt en allerede igangsatt ordning, er du velkommen til å ringe oss for informasjon. For alle henvendelser rundt vedtak bes du kontakte velferdsforvaltningen.

  1. Tlf: 66 71 53 40