Har du funksjonsnedsettelser og ønsker å bo for deg selv?

Kort fortalt

Personer over 18 år med funksjonsnedsettelser kan få tilrettelagt bolig i et av Asker kommunes bofellesskap.

Kontakt oss for å kartlegge om du kan få tilrettelagt bolig

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Tilrettelagte boliger i Asker

Askervangen bofellesskap

Askervangen bofellesskap har tre avdelinger med plass til 16 beboere.

Adresse:
Askervangen 7, 1384 Asker

Telefon:
906 49 653

Asklund bofellesskap

Asklund bofellesskap har fem leiligheter.

Besøksadresse:
Lerkeveien 2, 3482 Tofte

Telefon:
45 87 16 32

Bergmarksetra bofellesskap og arbeidssenter

Bergmarksetra bofellesskap og arbeidssenter har 11 leiligheter fordelt i ulike boliger. Arbeidssenteret har plass til 5 brukere.

Besøksadresse:
Solliveien 134, 1384 Asker

Telefon:
66 98 76 91

Bleikerfaret bofellesskap og ressurssenter

Bleikerfaret bofellesskap og ressurssenter har plass til ni beboere.

Besøksadresse:
Bleikerfaret 12, 1387 Asker

Telefon:
902 35 331

Bondihagen bofellesskap

Bondihagen bofellesskap består av 21 leiligheter fordelt over 5 etasjer. Hver etasje har felles stue og kjøkken.

Adresse:
Fredtunveien 2, 1386 Asker

Telefon:
66 79 98 90

Bondistranda bofellesskap

Bondistranda bofellesskap består av 11 privateide leiligheter med fellesarealer. Tjenestene utføres av Asker kommune.
 
Besøksadresse:
Bondistranda 6, 1386 Asker

Telefon:
481 96 647

Borgenbråten bofellesskap og aktivitetssenter

Borgenbråten bofellesskap og aktivitetssenter består av 22 leiligheter fordelt på 5 avdelinger og et aktivitetssenter med 12 plasser.
 
Besøksadresse:
Borgenbråten 23-27, 1388 Borgen
 
Telefoner:

 • Avdeling Lilla: 66 76 88 21
 • Avdeling Lime: 66 76 88 31 
 • Avdeling Oransje: 66 76 88 24 
 • Avdeling Turkis: 66 76 88 34
 • Aktivitetssenter: 66 76 88 41
Borgenfaret bofellesskap

Borgenfaret bofellesskap er et privateid bofellesskap med 10 leiligheter og fellesarealer. Tjenestene utføres av Asker kommune.
 
Besøksadresse:
Gustav Wentzels vei 19, 1383 Asker

Telefon:
482 79 486

Bråsethøgda bofellesskap

Bråsethøgda bofellesskap har 12 selveide leiligheter og 2 fellesstuer.
 
Besøksadresse:
Bråsethøgda 10-14, 3440 Røyken

Telefon:
409 13 517

Daleløkken bofellesskap

Daleløkken bofellesskap består av en boliggruppe for seks voksne beboere.

Besøksadresse:
Solliveien 78, 1384 Asker.

Telefon:
911 62 083

Fredtunveien bofellesskap

Fredtunveien bofellesskap har 10 beboere fordelt på to boliger. Ambulerende tjeneste gir tjenester til i overkant av 20 hjemmeboende brukere.

Besøksadresse:
Fredtunveien 31 og 33, 1386 Asker.

Telefoner:

 • Fredtunveien 31: 474 88 857
 • Fredtunveien 33: 478 86 581/915 16 821
Fusdal bofellesskap

Fusdal bofellesskap er en ekstern bolig for én beboer, som har sin egen lille ansattgruppe.

Besøksadresse:
Fusdal terrasse 14, 1387 Asker

Gamle Bleikervei bofellesskap

Gamle Bleikervei bofellesskap har plass til én beboer.

Adresse:
Bleikerfaret 12, 1387 Asker

Telefon:
940 28 773

Hovlia bofellesskap

Hovlia bofellesskap består av en bolig med to leiligheter, og en bolig med fire leiligheter. 
 
Besøksadresse:
Hovlia 1, 3490 Klokkarstua

Telefon:
904 19 655

Knausen bofellesskap

Knausen bofellesskap har seks leiligheter. Barneboligen har fire rom hvorav to har eget bad mens de to andre har felles bad.

Besøksadresse:
Skoledalen 46, 3482 Tofte

Telefon:
46 87 94 45

Korpåsen bofellesskap

Boligene på Korpåsen består av tre bygninger med fire leiligheter rundt et felles gårdstun. Boenhetene er fullverdige leiligheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, soverom, bad og bod. Til hver bygning er det et felles oppholdsrom med kjøkken. Kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter er tilknyttet boligene.

Boligene er oppført som et Futurebuilt-prosjekt.

Adresse: Korpåsen 180-184, 1386 Asker

Telefon:
47 69 21 13

Midtskogen bofellesskap

Midtskogen bofellesskap består av åtte leiligheter.

Besøksadresse:
Midtskogstubben 18, 3475 Sætre

Telefon:
913 83 837

Nordre Gullhella bofellesskap

Nordre Gullhella bofellesskap har plass til åtte beboere og et aktivitetssenter med 10 plasser. 

Besøksadresse:
Norddalsveien 5, 1387 Asker. 

Telefoner:
Bolig: 66 78 67 05
Aktivitetssenter: 66 78 67 07

Nyveien bofellesskap

Nyveien bofellesskap består av 20 leiligheter fordelt på fire bogrupper. Hver bogruppe har et fellesareal.

Besøksadresse:
Nyveien 37, 3470 Slemmestad

Telefon:
31 27 19 60

Oppsjø bofellesskap

Oppsjø bofellesskap har åtte leiligheter med felles stue og kjøkken. 

Besøksadresse:
Torsløkka 20, 1385 Asker

Telefon:
66 71 53 35

Røyken bo- og aktivitetssenter

Røyken bo- og aktivitetssenter har 12 leiligheter og et aktivitetssenter med plass til 10 brukere.

Besøksadresse:
Bråsetveien 10, 3440 Røyken

Telefoner:
476 79 835 Bofellesskap 2
940 11 704 Bofellesskap 1
906 28 340 Aktivitetssenter

Sætre terrasse bofellesskap

Sætre terrasse bofellesskap har 10 leiligheter og en fellesstue. 
 
Besøksadresse:
Sætre terrasse 42, 1389 Heggedal

Telefon:
66 79 13 00

Tilpasning av bolig

Tilpasning av bolig er et lavterskeltilbud til voksne og barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Les mer om tilrettelegging av boligen din og hvordan du går fram.