Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Har du funksjonsnedsettelser og ønsker å bo for deg selv?

Kort fortalt

Personer over 18 år med funksjonsnedsettelser kan få tilrettelagt bolig i et av Asker kommunes bofellesskap.

Kontakt oss for å kartlegge om du kan få tilrettelagt bolig

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, kommer vi på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.  
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss: 

Kontaktskjema

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller

Tilrettelagte boliger i Asker

Askervangen bofellesskap

Askervangen bofellesskap har 3 avdelinger med plass til 16 beboere. 

Adresse: Askervangen 7, 1384 Asker. 

Telefon: 906 49 653.

Asklund bofellesskap

Asklund bofellesskap har 5 leiligheter. 

Besøksadresse: Lerkeveien 2, 3482 Tofte. 

Telefon: 32 27 84 71.

Bergmarksetra bofellesskap og arbeidssenter

Bergmarksetra bofellesskap og arbeidssenter har 11 leiligheter fordelt i ulike boliger. Arbeidssenteret har plass til 5 brukere. 

Besøksadresse: Solliveien 134, 1384 Asker.

Telefon: 66 98 76 91.

Bleikerfaret bofellesskap

Bleikerfaret bofellesskap har plass til 9 beboere.  

Besøksadresse: Bleikerfaret 12, 1387 Asker. 

Telefon: 480 44 629.

Bondihagen bofellesskap

Bondihagen bofellesskap består av 21 leiligheter fordelt over 5 etasjer. Hver etasje har felles stue og kjøkken. 

Adresse: Fredtunveien 2, 1386 Asker. 

Telefon: 66 79 98 90.

Bondistranda bofellesskap

Bondistranda bofellesskap består av 11 privateide leiligheter med fellesarealer. Tjenestene utføres av Asker kommune.
 
Besøksadresse: Bondistranda 6, 1386 Asker. 

Telefon: 481 96 647.

Borgenbråten bofellesskap og aktivitetssenter

Borgenbråten bofellesskap og aktivitetssenter består av 22 leiligheter fordelt på 5 avdelinger og et aktivitetssenter med 12 plasser. 
 
Besøksadresse: Borgenbråten 23-27, 1388 Borgen. 
 
Telefon:

  • Avdeling Lilla: 66 76 88 21
  • Avdeling Lime: 66 76 88 31 
  • Avdeling Oransje: 66 76 88 24 
  • Avdeling Turkis: 66 76 88 34
  • Aktivitetssenter: 66 76 88 41
Borgenfaret bofellesskap

Borgenfaret bofellesskap er et privateid bofellesskap med 10 leiligheter og fellesarealer. Tjenestene utføres av Asker kommune.
 
Besøksadresse: Gustav Wentzels vei 19, 1383 Asker.

Telefon: 482 79 486.

Bråsethøgda bofellesskap

Bråsethøgda bofellesskap har 12 selveide leiligheter og 2 fellesstuer. 
 
Besøksadresse: Bråsethøgda 10-14, 3440 Røyken.

Telefon: 409 13 517.

Daleløkken bofellesskap

Daleløkken bofellesskap består av en boliggruppe for 6 voksne beboere.  
 
Besøksadresse: Solliveien 78, 1384 Asker.

Telefon: 911 62 083.

Fredtunveien bofellesskap og ambulerende tjeneste

Fredtunveien bofellesskap har 10 beboere fordelt på to boliger. Ambulerende tjeneste gir tjenester til i overkant av 20 hjemmeboende brukere.

Besøksadresse: Fredtunveien 31 og 33, 1386 Asker.

Telefon:

  • Fredtunveien 31: 474 88 857
  • Fredtunveien 33: 478 86 581/915 16 821
Fusdal bofellesskap

Fusdal bofellesskap er en ekstern bolig hvor det bor en somalier som har sin egen lille ansattgruppe. Alle ansatte er somaliere.  
 
Besøksadresse: Fusdal terrasse 14, 1387 Asker.

Gamle Bleikervei bofellesskap og ambulerende tjeneste

Gamle Bleikervei bofellesskap har plass til èn beboer. 

Adresse: Gamle Bleikervei 35, 1386 Asker. 

Telefon: 957 21 161.

Hovkroken bofellesskap

Hovkroken bofellesskap består av 2 leiligheter og 4 rom med eget bad og felles stue og kjøkken. 

Besøksadresse: Hovkroken 1C, 3490 Klokkarstua.

Telefon: 904 19 655.

Hovtun bofellesskap

Hovtun bofellesskap består av 1 bolig med 2 leiligheter og 1 bolig med 4 leiligheter. 
 
Besøksadresse: Hovlia 1, 3490 Klokkarstua.

Telefon: 904 19 655.

Knausen barnebolig og bofellesskap

Knausen bofellesskap har 6 leiligheter. Barneboligen har 4 rom hvorav 2 har eget bad mens de 2 andre har felles bad. 
                           
Besøksadresse: Skoledalen 46, 3482 Tofte.

Telefon: 32 27 82 80.

Korpåsen bofellesskap (under utbygging)

Korpåsen bofellesskap er under bygging.

Midtskogen bofellesskap

Midtskogen bofellesskap består av 8 leiligheter. 
  
Besøksadresse: Midtskogstubben 18, 3475 Sætre.

Telefon: 913 83 837.

Nordre Gullhella bofellesskap og aktivitetssenter

Nordre Gullhella bofellesskap har plass til 8 beboere og et aktivitetssenter med 10 plasser. 

Besøksadresse: Norddalsveien 5, 1387 Asker. 

Telefon bolig: 66 78 67 05. 

Telefon aktivitetssenter: 66 78 67 07.

Nyveien bofellesskap

Nyveien bofellesskap består av 20 leiligheter fordelt på 4 bogrupper. Hver bogruppe har et fellesareal.  
 
Besøksadresse: Nyveien 37, 3470 Slemmestad.

Telefon: 31 27 19 60.

Oppsjø bofellesskap

Oppsjø bofellesskap har 8 leiligheter med felles stue og kjøkken. 

Besøksadresse: Torsløkka 20, 1385 Asker.

Telefon: 66 75 91 45.

Røyken bofellesskap og aktivitetssenter

Røyken bofellesskap har 12 leiligheter og et aktivitetssenter med plass til 10 brukere.  
 
Besøksadresse: Bråsetveien 10, 3440 Røyken.

Telefon: 906 15 534/950 97 532.

Sætre terrasse bofellesskap

Sætre terrasse bofellesskap har 10 leiligheter og en fellesstue. 
 
Besøksadresse: Sætre terrasse 42, 1389 Heggedal.

Telefon: 66 79 13 00.

Tilpasning av bolig

Tilpasning av bolig er et lavterskeltilbud til voksne og barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Les mer om tilrettelegging av boligen din og hvordan du går fram.