FutureBuilt-boliger på Korpåsen

På Korpåsen, cirka 2,5 km sør for Asker sentrum, er det bygget 12 leiligheter for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Boligene er kommunes tredje formålsbygg som gjennomføres som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Arkitektskisse Korpåsen

Boligene på Korpåsen består av tre bygninger med fire leiligheter rundt et felles gårdstun. Boenhetene er fullverdige leiligheter med egen inngang, vindfang, kjøkken, stue, soverom, bad og bod. Til hver bygning er det et felles oppholdsrom med kjøkken. Kontorplasser, personalrom og rom for nattevakter er tilknyttet boligene.

Politisk vedtatt miljøprosjekt

24. januar 2017 vedtok Formannskapet i Asker at Korpåsen skulle være et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Et FutureBuilt forbildeprosjekt har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk med 50 prosent sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Et forbildeprosjekt skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø.

Asker kommunes tredje FutureBuilt formålsbygg

Boligene er Asker kommunes tredje formålsbygg som gjennomføres som et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Boligene vil være svært energieffektive med nær-nullenergi standard, og vil få tilført lokal fornybar energi fra energibrønner og solceller. Produksjon av elektrisitet kommer fra 250 m2 med solceller på takene.

Varmebehovet blir dekket av energibrønner og varmepumper, og forenklede ventilasjonsløsninger reduserer materialbruk og energibehov. Byggeplassen var fossilfri, noe som betyr at det ikke ble brukt fossilt drivstoff til maskiner og oppvarming.

Boligene er hovedsakelig bygd med massivtre og innblåst trefiberisolasjon. Det er mye eksponert tre inne i leilighetene - noe som bidrar til gode bokvaliteter og et godt innemiljø. De trebaserte løsningene i utvendige og innvendige konstruksjoner er robuste, klimavennlige og ressursbesparende – og ikke minst enkle å vedlikeholde.

Området er tilrettelagt for grønn mobilitet. Det er gode sykkelfasiliteter for beboere, ansatte og besøkende, og det er en sykkelvennlig arbeidsplass med egen sykkelbod med spylemuligheter for ansatte. Det er også kort vei til buss- og togstasjon.

Viktigste klimatiltak

  • Trebaserte løsninger i konstruksjoner, inn- og utvendig materialbruk
  • Forenklede ventilasjonsløsninger som reduserer materialbruk og energibehov
  • Bruk av robuste og ressursbesparende materialer som gir enkelt vedlikehold
  • Lav parkeringsdekning for bil for ansatte og sambruk av p-plasser
  • Fossilfri byggeplass

Ferdigstilt juni 2020

I første fase av prosjektet utarbeidet byggherre et skisseprosjekt for boligene med bistand fra arkitekt Linje Arkitektur AS, i samarbeid med representanter for fremtidige beboere. Første utgave av skisseprosjektet forelå i 2016.
I 2016 ble det besluttet at prosjektet skulle videreutvikles som et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det ble gjennomført en workshop sammen med FutureBuilt, arkitekt og sentrale rådgivere tidlig i skisseprosjektet for å finne gode løsninger for innovativ bruk av trebaserte materialer, forenklet ventilasjon og for å drøfte energikonseptet.

Våren 2019 ble det inngått kontrakt med Asker-firmaet Finstad og Jørgensen AS. Boligene ble ferdigstilt i juni 2020.

Økonomi og finansiering

Korpåsen-prosjektet har fått 1,3 millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet (Klimasats) til merkostnader for ustrakt bruk av tre og trebaserte produkter.