Boligtilpasning for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Tilpasning av bolig er et lavterskeltilbud til voksne og barn med funksjonsnedsettelser og deres familier.

Du kan få råd og veiledning om tilrettelegging av bolig, ombygging, tekniske hjelpemidler og økonomiske støtteordninger.

Tjenesten er beregnet for voksne og barn med funksjonsnedsettelse og deres familier. Formålet er å samordne saksgang og bedre tilrettelegging av bolig.

En tverrfaglig sammensatt gruppe gir råd og veiledning om funksjonalitet i bolig, muligheter for ombygging, bruk av tekniske hjelpemidler og økonomiske støtteordninger.

Gruppa består av to ergoterapeuter, en økonomirådgiver og to personer med byggteknisk kompetanse. 

Spørsmål om tilpasning av bolig

Har du spørsmål om tilrettelegging av boligen din og hvordan du går fram, ta kontakt med:

  • Ørjan Røe-Indregård (ergoterapeut, voksne), telefon 477 08 282/66 70 00 00.
  • Christina Sanderlien (ergoterapeut, barn), telefon 479 02 007/66 70 00 00. 
  • Helene Strande (økonomirådgiver), telefon 66 76 82 89/66 70 00 00.

E-post: