Vil du bruke innbyggertorgene til aktiviteter?

Innbyggertorgene er møteplasser vi skaper sammen, med aktiviteter og opplevelser for alle. Derfor kan innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv bruke innbyggertorgene til åpne arrangementer og aktiviteter – til glede for nærmiljøene.

Barn tegner på et innbyggertorg
Foto: Elin Worren

Retningslinjer

Retningslinjene skal legge til rette for et mangfoldig tilbud på innbyggertorgene, som flest mulig innbyggere kan ha glede av. Tildeling av lokaler på innbyggertorgene skal føre til økt deltagelse der flere innbyggere bidrar med det de kan, slik at alle får et bedre lokalsamfunn å bo i. Gratis aktivitet gis derfor prioritet. Bruk gjerne også innbyggertorgene til prosjekter der flere aktører går sammen i et samarbeid.

Søke om lokaler for fast aktivitet på innbyggertorg

Perioden du kan søke om lokaler løper fra 16. juni 2023 til 16. juni 2024. Det vil si at perioden følger skoleruten med sommerferien inkludert i søknadsperiode for inneværende år.

Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Enkeltbookinger

Du kan foreta enkeltbookinger ved å bruke bookingsystemet vårt. Dette alternativet anbefales til møter og andre løpende behov. Du kan gjøre enkeltbookinger for perioden fram til 16. juni.

1. mai åpnes det for enkeltbookinger for perioden etter 16. juni.