Vil du bruke innbyggertorgene til aktiviteter?

Asker kommune ønsker at innbyggertorgene fylles med aktivitet og opplevelser. Derfor kan innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv bruke innbyggertorgene til åpne arrangementer og aktiviteter – til glede for nærmiljøene.

Barn tegner på et innbyggertorg
Foto: Elin Worren

Nye retningslinjer

Det er vedtatt nye retningslinjer for bruk av lokaler på våre innbyggertorg. For bedre forutsigbarhet, kan man nå søke om å låne lokaler et helt år fram i tid, både til enkeltarrangementer og til faste aktiviteter. Søknadsfristen for dette er 1. mai. I tillegg kan man forespørre rom fortløpende, slik som tidligere.

Vi ønsker et mangfoldig tilbud på innbyggertorgene, som flest mulig innbyggere kan ha glede av. Gratis aktiviteter gis prioritet, men man kan også søke om lokale for aktiviteter der arrangør krever inngangspenger.

Slik søker du

Søknadsfristen for 2022/2023 er utløpt. Du kan fortsatt forespørre lokaler forløpende.

Forespør lokale fortløpende

Du kan forespørre ledige rom for perioden frem til og med 31. juli 2022 ved å bruke bookingsystemet vårt. Dette alternativet anbefales til møter og andre enkeltstående behov.

Innbyggertorgenes administrasjon er stengt fra 11. til 29. juli. Forespørsler om lokaler blir derfor ikke behandlet i denne perioden.

For aktiviteter som avholdes fra 1. august, åpnes det for løpende booking først etter at lokalene er fordelt til de som har søkt innen fristen 1. mai.