Vil du bruke innbyggertorgene til aktiviteter?

Innbyggertorgene er møteplasser vi skaper sammen, med aktiviteter og opplevelser for alle. Derfor kan innbyggere, frivilligheten, kommune og næringsliv bruke innbyggertorgene til åpne arrangementer og aktiviteter – til glede for nærmiljøene.

Barn tegner på et innbyggertorg
Foto: Elin Worren

Enkeltbookinger

Du kan foreta enkeltbookinger ved å bruke bookingsystemet vårt. Dette alternativet anbefales til møter og andre løpende behov.

Søke om lokaler for fast aktivitet på innbyggertorg

Du kan søke om lokaler til faste aktiviteter for ett år av gangen (sesongbooking). Leieperioden følger skoleruta inklusive sommerferie, fra 17. juni 2024 til 16. juni 2025.

Søknadsfrist 1. mars. 

Retningslinjer

Retningslinjene skal legge til rette for et mangfoldig tilbud på innbyggertorgene, som flest mulig innbyggere kan ha glede av. Tildeling av lokaler på innbyggertorgene skal føre til økt deltagelse der flere innbyggere bidrar med det de kan, slik at alle får et bedre lokalsamfunn å bo i. Gratis aktivitet gis derfor prioritet. Er aktiviteten gratis og åpen for alle, får du låne lokalet gratis. Bruk gjerne også innbyggertorgene til prosjekter der flere aktører går sammen i et samarbeid.