Legevakt

Legevakten skal dekke ditt behov for øyeblikkelig helsehjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig og du ikke kan vente til neste dag.

Asker og Bærum legevakt og Bråset legevakt utgjør legevakttjenesten i vår kommune.

Innbyggerne i tidligere Asker kommune har sitt akuttilbud ved Asker og Bærum legevakt, mens Bråset legevakt yter akutthjelp til innbyggerne i tidligere Røyken og Hurum kommuner.

Behov for øyeblikkelig hjelp

  • Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.
  • Ring etter ambulanse på telefon 113 når det er akutt og står om liv.

Resultater

Viser 2 av 2 legevakter

Listevisning

Kartvisning