Legevakten i Røyken og Hurum

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag til fredag: 16.00 til 08.00.

Helg og helligdager: Åpent hele døgnet.

For øyeblikkelig hjelp før kl. 15.00 på hverdager: Ring fastlegen din.

Hvis du ikke har fastlege, eller denne ikke er i forsvarlig reiseavstand, samt etter kl. 15.00 ring legevakten på 116 117.

Telefon
11 61 17
Direktenummer til Bråset
31 29 25 40
Besøksadresse
Bråsetveien 21 A
3440 Røyken
Vis i kart
Legevakten i Røyken og Hurum

Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så du slipper å reise til legevakten. For å kunne gi deg god råd og veiledning trenger vi informasjon om "her og nå"-tilstanden din, eventuell feber, tidligere sykdommer og faste medisiner.

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring 113
- ved akutt kritisk sykdom, eller ved  fare for liv og helse.

Ring 116 117 (felles nasjonalt legevaktnummer)
- når fastlegen eller dennes vikar ikke er tilgjengelig ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er tilstander der behovet for legehjelp ikke kan eller bør vente til time hos fastlegen eller neste dag, som akutt sykdom eller skade.

Om Bråset legevakt

Bråset legevakt gir legetjenester til deg som bor, oppholder deg eller er på reise i tidligere Røyken og Hurum kommune.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du ringe fastlegen din først i deres åpningstid.

Bråset legevakt har en lege på vakt i tidsrommet 16.00 - 08.00, og denne ene legen kan være opptatt med akutte hendelser eller være ute i sykebesøk. Legevakten henstiller derfor publikum om å først ringe 116 117 for hjelp med vurdering av behovet for legehjelp, og eventuelt få råd og anbefalte tiltak som kan iverksettes hjemme.

Legevakten gir et ca- tidspunkt for oppmøte til de henvendelser som kan få dette. De fleste har det bedre med å vente hjemme til ledig tid hos legen fremfor på venterommet.Det er begrenset med plass på venterommet på grunn av smittevernshensyn, så det lønner det seg å ringe først for å få råd og videre tiltak fremfor å møte opp direkte uten å ringe på forhånd.

Behovet for helsehjelp vurderes etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og telefonråd.

Klage

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp, eller om du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage.

Klagen kan sendes digitalt på en sikker måte via denne lenken,(krever innlogging), eller som brevpost til Asker kommune,
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken og merkes med "Klage legevakt".

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivningen.

Alle får svar med opplysning om videre klagerett. 

Hvem skal du ringe om hva?

AMK 113:

Når det er akutt, tidskritisk eller står om liv, eksempel: bevisstløshet, hjerteinfarkt, hjerneslag, ulykker, pusteproblemer etc.

Fastlege:

Skal kontaktes på dagtid og har øyeblikkelig hjelpsansvaret for deg i sin åpningstid. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time på dagen hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder:

 • Sykemelding
 • Fornying av resept
 • Varige plager og kroniske sykdom uten akutt forverring

Legevakt 116 117:

Kontaktes utenom fastlegens åpningstid, når fastlege ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal kontaktes ved oppstått sykdom eller skade, eller alvorlig forverring.

Eksempler på tilstander som kan vurderes av legevakt:

 • plutselig magesmerter
 • pustebesvær
 • kuttskader
 • akutt psykisk sykdom
 • alltid ved tvil
 • Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller kjent sykdom over flere dager uten akutt forverring.

Hvis du må vente er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

På legevakten hjelper vi alltid de sykeste og de som trenger hjelpen av andre årsaker først. Vi prioriterer pasienthenvendelser, uavhengig om de er på tlf. eller ved oppmøte, etter anerkjente og faglig godkjente nasjonale triagesystemer. Pågangen varierer, og legen på vakt kan bli kalt ut til akutte hendelser ute i legevaktsdistriktet.

Om du tilhører en annen nærliggende legevakt

Vi skal alltid prøve å hjelpe de som kommer til oss så godt vi kan. Når det er stort trykk på legevakten så vil det allikevel kunne hende at du vil bli henvist til «din» legevakt. Dette gjelder spesielt om det er skader eller tilstander som kan vente og som ikke er livstruende.

Nyttige telefonnumre

 • Giftinformasjon: 22 59 13 00
 • Mental Helse: 116 123
 • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111