Helsestasjonene og korona

Helsestasjonene arbeider for normalisering av driften.
Les om hvordan vi forholder oss til koronasituasjonen:

Helsestasjonene og korona

Digital post fra Barne- og familietjenesten

All post fra Barne- og familietjenesten vil fra 1. januar bli sendt ut digitalt. Dette gjelder brev fra helsestasjonene, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og familie- og nettverkstjenesten.

Vi bruker SvarUt, og alle brev sendes til Altinn. Dersom du har opprettet Digipost eller eBoks, vil brevene bli sendt til en av disse digitale postkassene.

Helsestasjon for barn fra 0 til 5 år

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål eller opplever små og store utfordringer i hverdagen.

Bilda av far og baby

Om tilbudet på helsestasjonene

På helsestasjonen treffer du helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Helseundersøkelsene avtales fra gang til gang den første tiden.
Innkalling til to- og fireårskonsultasjoner sendes i posten til den adressen barnet er folkeregistrert på. I tillegg sendes disse innkallingene til foresattes digitale postkasse. 

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Alle ansatte på helsestasjonen har oppdatert kunnskap om amming. Etter fødsel tilbyr både jordmor og helsesykepleier ammeveiledning. Vi følger de faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Har du nylig flyttet til Asker og har barn under skolealder, ring oss for å etablere kontakt.

Er du gravid, ta kontakt med Jordmor.

Finn din helsestasjon

Faste konsultasjoner med tilhørende informasjon

Hjemmebesøk
Når barnet er 4 uker

Konsultasjon med besøk av helsesykepleier.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 6 uker

Konsultasjon med besøk av helsesykepleier og lege, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 3 måneder
Når barnet er 4 måneder

Konsultasjon med gruppe - fysioterapeut og helsesykepleier.

Nyttige brosjyrer:

Når barnet er 5 måneder
Når barnet er 6 måneder

Konsultasjon med lege.

Når barnet er 8 måneder
Når barnet er 10 måneder
Når barnet er 1 år

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 15 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 2 år
Når barnet er 4 år

Ellers tilbyr vi oppfølging ved behov.

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt. På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen.

Ta kontakt dersom du er i tvil.

Hvilke vaksiner får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for andre vaksiner

Opplever dere utfordringer i hverdagen?

Familier kan i perioder trenge ekstra hjelp og støtte.

Vanlige utfordringer blant foreldre

  • Jeg har problemer med ammingen.
  • Jeg føler meg deprimert etter fødsel.
  • Barnet mitt spiser ikke, er så kresen.
  • Jeg har et barn som gråter nesten hele tiden.
  • Barnet mitt ligger skjevt, kan det ha en låsning i nakken?
  • Barnet mitt sover ikke om natten.
  • Barnet vårt er så sjenert og engstelig.
  • Barnet mitt hører ikke på meg.
  • Det er vanskelig å være mamma og pappa.

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig.

Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen.

Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. I sped- og småbarnsalderen er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Vil du vite mer?

Her finner du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettsteder.

Amming, flaskemating, mat og måltider
Sikkerhet og forebygging av ulykker
Vaksiner
Om å være foreldre
Barns helse og utvikling
Lover og forskrifter

Alle barn og gravide har rett til helsehjelp. Som helsestasjonstjeneste har vi flere lover og forskrifter vi forholder oss til og arbeider etter. De mest aktuelle finner du her: