Home-Start Familiekontakten

Bilde av to damer og en baby
Foto: Home-Start Familiekontakten

Kort fortalt

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. 

Familiene kan få gratis hjelp og støtte 2-4 timer, èn gang i uken i opptil et halvt år.

Programmet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Familiekontaktene er frivillige.

Alle ønsker å klare seg selv, men underveis i livet kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for litt ekstra hjelp og støtte i hverdagen. Folk flytter oftere enn før, og det kan være sårbart å miste nettverket av familie og venner. Home-Start Familiekontakten kommer inn som den ofte omtalte "nabokjerringa" – en voksen støttespiller som har tid til å lytte, avlaste med barna og gi oppmuntring i hverdagen.

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp og støtte dersom familien:

 • har behov for avlastning.
 • har ingen eller lite sosialt nettverk.
 • har behov for en voksen person som har tid til å lytte og støtte deg i foreldrerollen.
 • har barn med nedsatt funksjonsevne, er kronisk syke eller urolige.
 • har en periode i livet som er utfordrende på en eller annen måte.

Kunne du tenke deg å bli familiekontakt?

Familiekontaktene er selv foreldre eller har erfaring med barn og familieliv gjennom arbeidet sitt. Alle familiekontakter må gjennomgå et forberedelseskurs på totalt 24 timer, har taushetsplikt og må levere politiattest.

Familiekontaktene får god oppfølging og veiledning i oppdraget sitt og blir invitert til faglige og sosiale sammenkomster i regi av Home-Start Familiekontakten Asker.

Tema på forberedelseskurset:

 • hva er Home-Start Familiekontakten
 • verdier og holdninger
 • engasjement og grenser
 • kommunikasjon
 • taushetsplikt
 • familieliv
 • den frivilliges rolle

Årsrapport

Her finner du årsrapport 2023 for Home-Start Familiekontakten Asker.

Kontakt Home-Start Familiekontakten

Trenger du hjelp fra Home-Start Familiekontakten, eller er du interessert i å bli familiekontakt? Ta kontakt med koordinatorene.

Sigrid Helene Audestad (Søsse)

Åsa Jeppsson

Heidi Hellumsand Baalerud

Følg oss på vår Facebook-side

Mer informasjon finner du også på home-start-norge.no

Les vår Erklæring om prinsipper og metoder