Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt Barnevernvakten for Asker og Bærum eller alarmtelefonen for barn og unge 116111.

Barnevern og familieveiledning

Innganger

Familieveiledning

Tilbud til foreldre fra kommunen, frivillige fra Home-Start Familiekontakten og fra familievernkontorene.

Adopsjon

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) behandler søknader om adopsjon fra utlandet og stebarnsadopsjon.

Vold i nære relasjoner

Det er viktig å søke hjelp når man utsettes for vold i nære relasjoner, og ikke går med dette alene.

Slik kan du hjelpe

Fosterhjem, beredskapshjem, vennefamilie for ung flyktning, besøkshjem, støttekontakt, hybel med oppfølging for ungdom.