Familieveiledning

Familier i en vanskelig situasjon kan få hjelp fra Barne- og familietjenesten, Home-Start, og familievernkontorene.

Bilde av barn i snøen

Veiledning fra kommunen

Familier som opplever mye konflikter og negative følelser i samspillet mellom barn og foreldrene kan få tilbud om familieveiledning fra Barne- og familietjenesten. Vi kan snakke med foreldre og barn sammen og hver for seg. Du kan ta kontakt med mottaket hos Barne- og familietjenesten

Kommunen har også flere kurs og gruppetilbud til barn og foreldre.

Kontakt barneverntjenesten dersom du er alvorlig bekymret

Dersom du er alvorlig bekymret for omsorgssituasjonen til barn eller ungdom, kontakt barneverntjenesten

Hjelp til småbarnsfamilier

Home-Start Familiekontakten tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon. Det er et tilbud til alle småbarnsfamilier i kommunen som har minst ett barn under skolealder.

Familievernkontor

Familier som trenger å prate om vanskelige forhold kan få hjelp fra familievernkontoret. Kontoret har psykologer og sosionomer som gir råd, blant annet om samlivskonflikter, samværsavtaler og familieterapi. De arrangerer også ulike typer samlivskurs.

Hjelp til selvhjelp

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget nettstedet Foreldrehverdag. Her får du som forelder gode tips.