Kurs og gruppetilbud for foreldre og barn

Våre kurs og gruppetilbud har en helsefremmende tilnærming, og kan bidra til læring, vekst og utvikling.

Her finner du en oversikt over kursene våre:

Amme- og fødselsforberedende kurs

Målet for kursene er at du/dere skal bli godt forberedt til fødsel og få en god start med ammingen. På oppmøte kursene får du/dere også anledning t...

De utrolige årene

«De utrolige årene» er et forebyggings- og behandlingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende...

Du er ikke den eneste

Dette er støttegrupper til barn og ungdom hvor en av foreldrene sliter med psykisk sykdom. Tilbudet er et samarbeid mellom Asker og Bærum kommune o...

Kurs for førstegangsforeldre

Vi ønsker med dette kurset å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.

Sorggrupper for barn og ungdom

Sorggruppene er et tilbud for barn og unge i alderen 5–23 år som har det til felles at de har mistet en nær og viktig person.

Tuning in to kids

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram over seks ganger, for foreldre med barn i barneskolealder.

Tuning in to teens

Tuning in to teens er et foreldreveiledningsprogram for foreldre med tenåringer i alderen 13 til 16 år.