Kurs for førstegangsforeldre - Godt samliv

Vi ønsker med dette kurset å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og nye utfordringer i hverdagen.

Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Det helt sentrale i kurset er å invitere til, og bidra til refleksjon, slik at dere som par selv kan tenke gjennom og snakke om hvordan best takle de nye utfordringene.

Samlivskurset er delt inn i fire deler

  1. Del 1: Vårt parforhold- behov for kontakt, tilknytning og en trygg havn.
  2. Del 2: Kommunikasjon- å holde forbindelsen.
  3. Del 3: Krangel og konflikt- hvordan håndterer vi det?
  4. Del 4: Den store forandringen- fra par til familie.

Den første kvelden snakker vi om del 1 og 2. den andre kvelden snakker vi om del 3 og 4. Vi snakker sammen både i gruppe og parvis.

Det er ingen forventning fra kursholderne om at dere skal dele personlige erfaringer.

Kurset er gratis og drives av kommunen i samarbeid med familievernkontoret.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med helsesykepleier ved din helsestasjon.

Barne- og familietjenestens mottak kan også kontaktes for informasjon om vårt kurstilbud.